HomeNew York

Polonia celebruje 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Polonia celebruje 100-lecie Odzyskania Niepodległości

W klubach seniora i Polonijnych szkołach rozpoczęto uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania Niepodległości. Patriotyczne akademie odbyły się w Klubie seniora Krakus na Greenpoincie oraz w Polskiej Szkole im Marii Konopnickiej. Przez cały weekend w metropolii nowojorskiej odbywa się będą uroczystości związane ze100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości
100 lat temu, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Naród polski mógł znów sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Radomszczanie docenili wkład Piłsudskiego i jego legionów w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

COMMENTS