HomePOLSKAPILNE

Polityczna czy merytoryczna decyzja? Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko Polskiej Fundacji Narodowej za kampanię “Sprawiedliwe Sądy”

Polityczna czy merytoryczna decyzja? Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko Polskiej Fundacji Narodowej za kampanię “Sprawiedliwe Sądy”

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 23 grudnia 2019 roku odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Sprawa dotyczyła kampanii medialnej “Sprawiedliwe sądy” sfinansowanej przez Fundację.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przeprowadziła postepowanie sprawdzające w sprawie. Zawiadomienie złożył prezydent Warszawy. Dotyczyło ono realizowanej w 2017 roku na zlecenie Fundacji kampanii medialnej “sprawiedliwe sądy”. W zawiadomieniu wskazano, ze kampania medialna miała kosztować Polską Fundację Narodową ponad 10 milionów złotych. Zdaniem prezydenta Warszawy pieniądze te ostały przeznaczone na cele niezwiązane z działalnością Fundacji, co skutkowało niegospodarnością.

Polska Fundacja Narodowa wykazała, że koszt projektu “Sprawiedliwe sądy” wyniósł niecałe 8 i pół miliona złotych, a Fundacja nie poniosła jakiejkolwiek szkody z tytułu sfinansowania tej kampanii. Ponadto stwierdzono, że kampania był zgodna z przedmiotem działalności Fundacji a środki przeznaczone na jej sfinansowanie były wydane prawidłowo.

Prokuratura wobec tej argumentacji stwierdziła brak uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

IAR/Prokuratura/mk/kj

COMMENTS