HomeŚwiat

Pokojowy Nobel dla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Likwidacji Broni Nuklearnej

Pokojowy Nobel dla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Likwidacji Broni Nuklearnej

Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Likwidacji Broni Nuklearnej. Jak podkreślono w uzasadnieniu, Kampania otrzymała nagrodę za swoją pracę i wysiłki na rzecz zwrócenia uwagi świata na katastrofalne konsekwencje natury humanitarnej jakiegokolwiek użycia broni nuklearnej, oraz za wysiłki na rzecz osiągnięcia międzynarodowego porozumienia, zakazującego użycia tego typu broni.

Jak podkreśliła przewodnicząca Komitetu Berit Reiss Andersen, nagroda jest także zachętą dla wszystkich, którzy działają na rzecz likwidacji broni nuklearnej. Zaś Komitet Noblowski wybrał właśnie tę organizację, ponieważ odegrała ona kluczową rolę dla ożywienia tego procesu. Jak dodała Berit Reiss Andersen, mocarstwa nuklearne muszą rozpocząć ” poważne” rozmowy na temat rozbrojenia. Przewodnicząca Komitetu Noblowskiego podkreśliła, że ryzyko użycia broni nuklearnej jest obecnie większe, niż w ostatnich dziesięcioleciach. Wiele państw unowocześnia swoje arsenały, a niektóre mogą zacząć produkować broń nuklearną, o czym świadczy przykład Północnej Korei. Berit Reiss Andersen przypomniała, że udało się wprowadzić międzynarodowe zakazy broni chemicznej i biologicznej. Międzynarodowa Kampania na rzecz Likwidacji Broni Nuklearnej stara się o wprowadzenie zakazu broni jądrowej, która jest dużo bardziej niebezpieczna – podkreśliła przewodnicząca Komitetu Noblowskiego.

Jak powiedział sekretarz Komitetu Olav Njoelstad, “nikt nie spodziewa się, że sprawimy, iż od jutra świat będzie wolny od broni nuklearnej. Jednak ta nagroda może być dodatkowym czynnikiem, aby świat poszedł właśnie w tym kierunku”.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – ICAN – to międzynarodowa koalicja 498 organizacji pozarządowych ze 101 krajów. Jej celem jest wprowadzenie zakazu użycia broni nuklearnej poprzez międzynarodową konwencję, służącą eliminacji takiej broni. Kampania ogłosiła o swoim powstaniu 23 kwietnia 2007 roku w Melbourne w Australii, a jej kolejne spotkanie odbyło się tydzień później w Wiedniu. Obecnie siedzibą koalicji jest Genewa. Dzięki wysiłkom Kampanii, w lipcu bieżącego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła traktat o zakazie broni nuklearnej. Podpisały go 122 państwa, nie było jednak wśród nich tych, które mają taką broń. Traktat wejdzie w życie, kiedy ratyfikuje go co najmniej 50 państw. Może to potrwać kilka lat.

Norweski Komitet Noblowski rozpatrzył w tym roku kandydatury 318 osób i instytucji, w tym 215 kandydatur osób i 103 kandydatury organizacji. Międzynarodowa Kampania na rzecz Likwidacji Broni Nuklearnej nie była jednym z najczęściej wymienianych faworytów, ale znalazła się na nieoficjalnej liście tych, którzy mają szansę na otrzymanie nagrody. Wśród organizacji zgłoszonych i przyjętych przez Komitet do rozpatrzenia, była polska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR)Siekaj/nyg

COMMENTS