HomePOLSKA

Podział w PiS-ie: Sejm nie wybrał Rzecznika Praw Dziecka

Podział w PiS-ie: Sejm nie wybrał Rzecznika Praw Dziecka

Sejm nie wybrał Rzecznika Praw Dziecka. Jedyna kandydatka – Agnieszka Dudzińska, rekomendowana przez PiS, nie otrzymała wymaganego poparcia 200 posłów. Głosowało na nią 194 posłów, przeciw było 192, a 12 wstrzymało się od głosu.

W tej sytuacji procedura wyboru zostanie przeprrowadzona ponownie.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca. Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r., zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka pełni on obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika.

Od 2008 roku funkcję Rzecznika Praw Dziecka pełni Marek Michalak.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)//to/dabr + własne

COMMENTS