Podpisano Deklarację Warszawską dotyczącą Ponownego Zjednoczenia Europy

Podpisano Deklarację Warszawską dotyczącą Ponownego Zjednoczenia Europy

Uczestnicy szczytu Together for Europe – High Level Summit podpisali Deklarację Warszawską dotyczącą Ponownego Zjednoczenia Europy. Przywódcy krajów, które w ciągu ostatnich 15 lat weszły do UE, napisali w niej, że rządy wszystkich krajów członkowskich muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym w Unii na takiej samej zasadzie, w duchu lojalnej współpracy i jedności.


Premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas konferencji prasowej, że deklaracja pokazuje spójność krajów, które ją podpisały. Podkreślił, że mówi ona o roli wspólnego rynku, o znaczeniu budżetu na kolejną perspektywę finansową, o sprawach związanych z bezpieczeństwem, takich jak członkostwo w NATO i Partnerstwie Wschodnim.
Autorzy deklaracji zaznaczyli, że należy unikać niepotrzebnych kontroli na granicach wewnętrznych, a także przywrócić prawidłowe funkcjonowanie strefy Schengen oraz i stworzyć przyjazny polityczny klimat dla jej rozszerzenia.
W dokumencie podkreślono, że należy też wznowić proces nadrabiania zaległości, który został przerwany przez kryzys finansowy i gospodarczy. Ma to być jednym ze wspólnych priorytetów sygnatariuszy deklaracji. W deklaracji napisano też, że środki przeznaczone na zatarcie różnic w rozwoju innowacyjności wewnątrz UE powinny pochodzić z budżetu Unii Europejskiej.
Jak napisano w dokumencie, Unia Europejska musi przeciwstawić się rosnącemu protekcjonizmowi na swoim terytorium i poza nim. Należy też “usunąć przeszkody blokujące dalszą integrację i stworzyć optymalne warunki dla współpracy gospodarczej, co leży w interesie wszystkich państw członkowskich” – napisano w dokumencie.
W dokumencie podkreślono też, że wspólnota powinna wykorzystać potencjał cyfrowego wspólnego rynku i tworzenie gospodarki opartej na danych oraz zadbać o wysoki poziomo cyberbezpieczeństwa.
W deklaracji czytamy, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE przyniesie nową polityczną i instytucjonalną rzeczywistość, również w Radzie. “Rada Europejska powinna zachować swoją kluczową rolę przy powoływaniu składu nowej Komisji i przy określaniu w drodze konsensusu ogólnych politycznych kierunków i priorytetów na przyszłość UE” – napisano w deklaracji.
Mateusz Morawiecki podsumowując ostatnie 15 lat zaznaczył, że Polska zyskała na członkostwu w UE, a Unia zyskała na członkostwu Polski. Podkreślił, że Polska dała Wspólnocie otwarcie naszego rynku na zachodnie produkty, możliwość korzystania z naszych talentów i dywidend. 
Premier powiedział również, że kraje przyjęte do UE po 2004 roku sprzeciwiają się podwójnym standardom, stosowanym w Unii wobec państw członkowskich. Szef rządu podkreślił, że podwójne standardy obejmują różne sfery życia, między innymi, produkty spożywcze, świadczenie usług. Mateusz Morawiecki powiedział, że biedniejsze kraje w zakresie usług budowlanych, transportowych, logistycznych i informatycznych napotykają na przeszkody ze strony bogatszych państw. Zaznaczył, że tam, gdzie swobodna wymiana jest w interesie bogatszych państw, jak na przykład swoboda przepływu towaru, tam tych barier nie ma.
Na szczyt do Warszawy przyjechali przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach weszły do Unii Europejskiej: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier, w tym 9 premierów. 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W roku 2007 roku Wspólnota powiększyła się o Rumunię i Bułgarię, a w 2013 – o Chorwację. Obecnie liczy 28 państw.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/wcześn./dwi/dwCOMMENTS

WORDPRESS: 0