Podkarpacka KAS i ABW rozbiły grupę przestępczą wyłudzającą VAT

Podkarpacka KAS i ABW rozbiły grupę przestępczą wyłudzającą VAT

Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie wspólnie rozbili grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Trzy zatrzymane osoby w porozumieniu z innymi, w Przemyślu i Łodzi, dokonywały fikcyjnych transakcji sprzedaży telefonów komórkowych, wyjaśnia starszy rachmistrz Edyta Chabowska, rzecznik podkarpackiej KAS.

Przestępczy mechanizm polegał na stworzeniu siatki podmiotów tworzących pozory legalnych transakcji handlowych, podczas gdy faktycznym celem sprawców było wprowadzenie na teren RP telefonów smartfon, bez uiszczenia należnego podatku VAT z wykorzystaniem „znikającego podatnika”. Taka działalność naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w wysokości blisko 16 mln złotych.
Na poczet zobowiązań z tytułu podatku VAT organy KAS zabezpieczyły około 8 mln złotych oraz wstrzymały zwrot podatku VAT w kwocie 7,8 mln zł. Wobec dwóch podejrzanych osób zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz poręczenie majątkowe w wysokości 80 tys. złotych wobec jednej z podejrzanych osób.

Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

 

***

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący udostępnienia w postaci elektronicznej ogólnodostępnego wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Ma do tego dojść 1 września tego roku. Wykaz będzie bezpłatnym i wygodnym narzędziem służącym podatnikom do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich.

Korzystający z wykazu podatnicy będą mieli dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Jednocześnie będą mogli prześledzić całą historię rejestracji kontrahentów do celów VAT, która obejmie 5 lat wstecz. Zgodnie z projektem, wykaz będzie zawierał również informacje dotyczące numerów rachunków bankowych podatnika.

Podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie.

Założono również odpowiedzialność solidarną nabywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty w wykazie, ale tylko do kwoty podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Regulacje te będą dotyczyły wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. Przewidziano możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji pod warunkiem, że podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Odpowiedzialność solidarna będzie również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

IAR/łp/as

IAR/http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/mt/kjCOMMENTS

WORDPRESS: 0