HomePOLSKA

Pod nadzorem sanepidu jest obecnie ćwierć miliona osób podejrzanych o zakażenie

Pod nadzorem sanepidu jest obecnie ćwierć miliona osób podejrzanych o zakażenie

Służby sanitarno-epidemiologiczne są na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Pod nadzorem sanepidu jest obecnie ćwierć miliona osób podejrzanych o zakażenie, które miały z nimi kontakt lub wróciły z zagranicy.

Jak podkreśla rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar, w zasadzie wszystkie aspekty walki z epidemią koronawirusa łączą się z pracą służb sanitarnych. „Kiedy otrzymujemy sygnał, że pacjent spełnia wszystkie kryteria, żeby go uznać za przypadek podejrzany o zakażenie, jesteśmy w kontakcie z ratownikami medycznymi i personelem medycznym. W zależności od sytuacji, są udzielane wszelkie informacje, gdzie trzeba się zgłosić lub jest oferowana pomoc, transport albo pobór próbek.”

Inspekcja sanitarna przeprowadza badania próbek w kierunku koronawirusa w swoich 15 laboratoriach – dodał Jan Bondar. „Osoby, które wykonują testy, pracują z materiałem wysoce zakaźnym. Od ich pracy i wyników badań genetycznych zależy dalsze postępowanie lekarzy i personelu medycznego”.

Główny Inspektorat Sanitarny współpracuje z różnymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami i urzędami. Przygotowuje zalecenia i wskazania jak postępować i zachowywać się podczas epidemii. Rzecznik GIS podkreśla, że Inspekcja przekazuje aktualną informację, wydaje wskazówki, jak się chronić, śledzi wszystkie doniesienia naukowe z całego świata. „Staramy się, żeby wiedza, którą przekazujemy do instytucji, podmiotów i obywateli, była aktualna, żeby nie straszyć ludzi i ale też nie bagatelizować zagrożenia” – dodaje Bondar.

Od początku epidemii koronawirusa Państwowa Inspekcja Sanitarnej apelowała o przestrzeganie zasad higieny i stosowanie się do wytycznych dotyczących kwarantanny.

Główny Inspektorat Sanitarny, bo ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem zaleca: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości- dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%), unikanie uścisków i podawania dłoni podcza powitania, unikanie płatności gotówką, zaleca się korzystnie z kart płatniczych.

Ponadto GIS zaleca: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni np. biurek, lad i solów, klamek, włączników światła, poręczy itp. , a także regularne dezynfekowanie telefonów i niekorzystanie z nich podczas spożywania posiłków. Należy też zachować bezpieczną odległość od rozmówcy- co najmniej metr- półtora metra, a szczególnie od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
GIS zaleca zakrywanie ust i nosa podczas kichania zgiętym łokciem lub chusteczką, wyrzucanie potem chusteczki do zamkniętego kosza, umycie rąk mydłem i wodą lub
zdezynfekowanie ich środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

GIS wskazuje też na konieczność zdrowego odżywiania się i odpowiedniego nawadniania organizmu. Ważne jest także, by korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie, m.in. z komunikatów publikowanych na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Stankiewicz, GIS/w dyd

COMMENTS