HomeNew York

Początek roku szkolnego w NYC 10 września

Początek roku szkolnego w NYC 10 września

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio poinformował United Federation of Teachers, że uczniowie, którzy będą uczyć się w systemie mieszanym (kilka dni w budynku szkolnym, a kilka przez internet) będą mieli oddzielnych nauczycieli.

Taką informację przekazał burmistrz Nowego Jorku związkowi zawodowemu nauczycieli na 14 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Według planu nauczyciele będą pracować w zespołach przy wsparciu specjalistów do spraw treści wirtualnych, którzy pomogą zapewnić materiały instruktażowe do zdalnego nauczania.

COMMENTS