HomePOLSKAMazowieckie

PO złożyła projekt ustawy reprywatyzacyjnej

PO złożyła projekt ustawy reprywatyzacyjnej

Platforma Obywatelska ma gotowy projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Dokument trafił do marszałka Sejmu. Politycy PO podkreślają, że projekt ma uregulować problem reprywatyzacji w Warszawie.

Stołeczny poseł Platformy Marcin Kierwiński mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie, że ustawa ma przede wszystkim zakończyć handel roszczeniami do nieruchomości, przejętych przez państwo na mocy tak zwanego dekretu Bieruta. O odszkodowania bądź zwroty będą się mogli ubiegać tylko prawowici właściciele lub ich spadkobiercy – powiedział poseł PO. Zapewnił, że nie będzie zwrotów kamienic z lokatorami.
Projekt zakłada, że nie będą zwracane nieruchomości, za które już wypłacono odszkodowania na podstawie międzynarodowych umów.
W projekcie przewidziano rok na ujawnienie roszczeń. Po tym terminie nie będą one przyjmowane. Politycy wyjaśniają, że po tym czasie będzie dokładnie wiadomo, jaka jest skala roszczeń. Odszkodowania mają być wypłacane przez 10 lat. Platforma szacuje, że budżet państwa wyda na to maksymalnie 4 miliardy złotych.
Szef klubu PO Sławomir Neumann dodał, że ustawa pozwoli sądownie zbadać cały dotychczasowy proces reprywatyzacyjny.
Andrzej Halicki przekonywał, że sprawę reprywatyzacji należy rozwiązać w parlamencie, ponad podziałami politycznymi. Jak powiedział, chodzi o to, by – jak się wyraził – nie ułatwiać cwaniakom działania w mętnej wodzie.
W sierpniu prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną małą ustawę reprywatyzacyjną, po opublikowaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie oceniali dokument w lipcu, jeszcze na wniosek poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Ustawa uniemożliwia zwroty nieruchomości, na których znajdują się obecnie obiekty użyteczności publicznej. Chodzi o tereny, na których są między innymi szkoły, czy boiska szkolne. Dokument ma też zakończyć proceder odzyskiwania nieruchomości przez ludzi, którzy nie są spadkobiercami właścicieli gruntów.

Małgorzata Naukowicz/dabr, FOT. PIOTR SMOLINSKI / POLSKA PRESS

COMMENTS