HomePomorskie

Po tragedii w Wawrze będą kontrole bezpieczeństwa w szkołach

Po tragedii w Wawrze będą kontrole bezpieczeństwa w szkołach

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zapowiada w czerwcu kontrole bezpieczeństwa w wytypowanych szkołach w regionie. To reakcja po tragedii, która wydarzyła się w jednej ze szkół na warszawskim Wawrze. Uczeń III klasy gimnazjum został tam śmiertelnie ugodzony nożem przez 15-letniego kolegę z podstawówki.

– Dyrektorzy szkół w regionie na polecenie MEN zostali zobligowani do podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa – mówi Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. – Będą spotkania z rodzicami i rady pedagogiczne na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Z kolei podczas godzin wychowawczych uczniom przypomniane zostaną np. procedury zachowania w sytuacji nadzwyczajnej. Wzmocniona zostanie też współpraca między szkołą a rodzicami.

 

Utworzona będzie tzw. anonimowa skrzynka na sygnały. W Bydgoszczy we wszystkich szkołach funkcjonuje system monitoringu. Zdecydowana większość szkół podłączona jest do rejestratorów. Umożliwia to podgląd obrazu z placówek oświatowych na stanowisku Straży Miejskiej w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa. Na 111 szkół i placówek prowadzonych przez ratusz 87 posiada monitoring wizyjny. Ponadto, szczególnie w szkołach średnich, działa elektroniczny system wejść i wyjść. Uczniowie mają karty magnetyczne.

 

Inne szkoły posiadają w drzwiach wejściowych specjalny przycisk, który powoduje otwarcie drzwi tylko przez pracownika szkoły. W szkołach, gdzie nie ma takich zabezpieczeń są zatrudnione osoby, które pracują w dyżurkach. W Bydgoszczy działa też zespół do spraw koordynacji bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. Opracował on program “Zapobiec-Przetrwać”. W jego ramach w bydgoskich szkołach powołano Obiektowych Koordynatorów Bezpieczeństwa.

 

MP aip

COMMENTS