HomePOLSKA

PO składa projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Produkcja i obrót dopalaczami przestępstwem

PO składa projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Produkcja i obrót dopalaczami przestępstwem

Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Produkcja dopalaczy i obrót tymi środkami ma być traktowany jako przestępstwo, tak samo jak w przypadku narkotyków.
Posłanka Małgorzata Niemczyk powiedziała, że Sąd Najwyższy, Policja i Prokuratura podkreślają, że takie potraktowanie dopalaczy może być jedynym sposobem skutecznej walki z nimi. Zdaniem posłanki projekt PO może zrewolucjonizować walkę z dopalaczami.
Poinformowała, że projekt ustawy po wielu konsultacjach został opracowany przez prawników łódzkiego magistratu.
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska powiedziała, że Łodź jako pierwsza zaczęła walkę z dopalaczami i poradziła sobie z handlem stacjonarnym, ale przeniósł się on – jak powiedziała – do bram, sieci, na podwórka a także do szkół.
Hanna Zdanowska zaapelowała do wszystkich sił politycznych o poparcie projektu w trosce o dobro dzieci. Podkreśliła, że dopalacze prowadzą do nieodwracalnych zmian w mózgu.
Poseł Arkadiusz Myrcha powiedział, że projekt ustawy wprowadza reguły dotyczące ścigania handlarzy substancjami psychotropowymi i środkami zastępczymi na zasadzie ścigania przestępców handlujących narkotykami, czyli w przypadkach wprowadzania, handlu, pomocy w prowadzeniu handlu oraz płatnego i nieodpłatnego przekazywania dopalaczy. Handlować będzie można tylko tym, co prawo dopuszcza jako niezagrażające życiu i zdrowiu, a nie tym, co nie jest zakazane – podkreślił poseł PO.

IAR/I.Szczęsna/ kano

COMMENTS