HomePILNE

PO miało aferę Amber Gold, PiS ma aferę GetBack? NIK miażdży działania instytucji państwowych ws. tej spółki

PO miało aferę Amber Gold, PiS ma aferę GetBack? NIK miażdży działania instytucji państwowych ws. tej spółki

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. Według NIK działania instytucji państwowych były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne.

Kontroler zauważył, że w szczególności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przez pierwsze pięć lat działalności spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli. Nie zidentyfikował także sygnałów wskazujących na nieprawidłowości na podstawie informacji udostępnianych przez spółkę, jej audytorów i inne podmioty z nią współpracujące. Intensywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że KNF i jej urząd na odpowiednio wczesnym etapie nie wykryły nieprawidłowości w działalności GetBack oraz w procesie oferowania i sprzedaży papierów wartościowych. Przez to organ nadzoru nie zrealizował swojego ustawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego bezpieczeństwa oraz ochrony jego uczestników. Zdaniem NIK, było to spowodowane ograniczoną skalą działań Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ramach posiadanych uprawnień.

Pozostająca obecnie w restrukturyzacji spółka akcyjna GetBack została utworzona i zarejestrowana w 2012 roku jako firma windykacyjna. W latach 2012-2018 przedmiotem jej działalności było nabywanie pakietów wierzytelności na własny rachunek lub na rachunek funduszy inwestycyjnych współpracujących ze spółką i dochodzenie tych należności od dłużników. Dzięki sztucznie wykreowanym wynikom firma była przedstawiana jako atrakcyjny podmiot rynku finansowego, którego instrumenty generowały wyższe dochody dla inwestorów niż lokaty bankowe – tłumaczy NIK.

Do dziś ponad 9 tysięcy nabywców obligacji GetBack nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda złotych.

IAR/nik.gov.pl/vey/kj

COMMENTS