HomePOLSKA

Po co powstała państwowa komisja do spraw pedofilii?

Po co powstała państwowa komisja do spraw pedofilii?

Przewodniczący państwowej komisji do spraw pedofilii Błażej Kmieciak mówi, że będzie ona pełniła funkcje kontrolne, a nie śledcze. W Programie Pierwszym Polskiego Radia wyjaśniał, że gremium będzie wspierało osoby cierpiące z powodu przestępstw pedofilii.

Błażej Kmieciak podkreślał w “Sygnałach dnia”, że komisja działa na podstawie ustawy, która określa jej uprawnienia.

“Czasami w różnych takich analizach publicystycznych dostrzegam, że naszą komisję porównuje się do komisji sejmowych albo śledczych. Wiem, że w takim językowym tego słowa znaczeniu możemy się z tym kojarzyć” – powiedział przewodniczący, ale zaznaczył że kierowana przez niego komisja nie ma charakteru śledczego. “Mamy w Polsce organy, które są do tego przeznaczone jak policja i prokuratura. My jako komisja jesteśmy organem przede wszystkim posiadającym kompetencje kontrolne” – wyjaśnił.

Przewodniczący komisji Błażej Kmieciak zapewnia, że jej członkowie będą reagować na zgłoszenia pokrzywdzonych i ich rodzin. Organ będzie mógł ich wesprzeć w postępowaniu, a w przypadku stwierdzenia uchybień działających na szkodę ofiar – ingerować i powiadamiać przełożonych określonych instytucji.

IAR/Program 1 Polskiego Radia/d mj/ w sk

COMMENTS