Platforma Obywatelska po decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Białowieskiej kieruje wniosek do prokuratury

Platforma Obywatelska po decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Białowieskiej kieruje wniosek do prokuratury

Po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Puszczy Białowieskiej, Platforma Obywatelska kieruje wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego. W ocenie polityków PO, “nie dopełnił on obowiązków oraz spowodował straty w przyrodzie”. Podobny wniosek Platforma skierowała rok temu przeciwko ówczesnemu ministrowi środowiska Janowi Szyszce.

Posłanka PO Gabriela Lenartowicz powiedziała podczas konferencji prasowej, że Konrad Tomaszewski jako dyrektor Lasów Państwowych podejmował decyzje dotyczące wycinki w Puszczy Białowieskiej, w tym – drzew ponad stuletnich . Przypomniała też, że PO złożyła do laski marszałkowiej wniosek o powołanie komisji śledczej w tej sprawie.
Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska naruszyła unijne prawo prowadząc wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Sprawę Puszczy Białowieskiej do TSUE wniosła Komisja Europejska. Komisja zarzuciła stronie polskiej łamanie niektórych przepisów dyrektyw: ptasiej i siedliskowej.
Minister środowiska, Henryk Kowalczyk, odpierał zarzuty, tłumacząc, że “Lasy Państwowe wykonują postanowienie TSUE z 20 listopada ubiegłego roku, w którym to wprowadzono zakaz prowadzenia gospodarki leśnej, z wyjątkiem względów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia”.
Komisja Europejska nie zdecydowała o nałożeniu kar na Polskę. Głównym powodem takiej decyzji był fakt, że z terenu Puszczy Białowieskiej wycofany został ciężki sprzęt do wycinki lasów, na co wskazywały zdjęcia przesłane przez rząd do Komisji Europejskiej.
Spór o Puszczę Białowieską między środowiskami ekologicznymi i polskim rządem trwał około dwóch lat.

IAR/Naukowicz/mt

COMMENTS

WORDPRESS: 0