HomeTechnologie

Plany Ministerstwa Cyfryzacji na 2020 rok

Plany Ministerstwa Cyfryzacji na 2020 rok

Przeprowadzenie aukcji częstotliwości pod budowę sieci 5G, wprowadzenie elektronicznej wersji prawa jazdy, czy podpięcie wszystkich szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – to jedne z najważniejszych zadań Ministerstwa Cyfryzacji w 2020 roku.

Do 10 stycznia bieżącego roku potrwają konsultacje w sprawie rozdysponowania pierwszych częstotliwości pod 5G, prowadzi je Urząd Komunikacji Elektronicznej. Proponowana cena jednego bloku wynosi 450 milionów złotych. Minister cyfryzacji Marek Zagórski wyjaśnił, że następnym krokiem będzie rozpatrzenie zgłoszonych uwag i ogłoszenie ostatecznych warunków. Aukcja częstotliwości powinna odbyć się w czerwcu. „Czekamy na aukcję i wybór operatorów zobligowanych do zbudowania sieci 5G. Zgodnie z planem przynajmniej w jednym dużym mieście w Polsce ta sieć powinna funkcjonować” – powiedział minister. W pierwszej połowie roku resort cyfryzacji ma również przygotować regulacje dotyczące bezpieczeństwa nowej sieci mobilnej. „Musimy zagwarantować bezpieczeństwo sieci i jednocześnie powiedzieć operatorom jakie warunki mają spełniać, a więc dać im przepisy, które będą musieli respektować. To bardzo istotny element pracy ministerstwa” – dodał Marek Zagórski.

Sieć 5G charakteryzuje się szybszym, stabilniejszym i działającym z mniejszym opóźnieniem połączeniem z mobilnym internetem niż obecnie wykorzystywany standard 4G. Technologia umożliwia też obsłużenie przez stacje bazowe znacznie większej liczby urządzeń. Dzięki temu 5G będzie mogło być wykorzystywane na przykład w medycynie – do przeprowadzenia operacji na odległość czy też w budowie pojazdów autonomicznych.

W tym roku ministerstwo planuje też rozwinąć funkcje rządowej aplikacji na urządzenia mobilne mObywatel. Obecnie pozwala ona między innymi korzystać z elektronicznej wersji recept, potwierdzać swoją tożsamość, mieć pod ręką dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC, a w przypadku niektórych uczelni wyższych posługiwać się cyfrową legitymacją studencką.
Według zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji, w pierwszym kwartale bieżącego roku kierowcy będą mogli zostawić w domu prawo jazdy i posługiwać się jego elektroniczną wersją z poziomu aplikacji mObywatel. „Jesteśmy na to gotowi pod względem technicznym, mamy przygotowane rozwiązanie, ale czekamy na zamianę ustawy, która spowoduje, że nieposiadanie prawa jazdy w wersji tradycyjnej nie będzie obarczone mandatem, gdy to zrobimy to będziemy mogli udostępnić ten dokument cyfrowy jako pomocniczy przy kontroli” – wytłumaczył Marek Zagórski.

Z aplikacji mObywatel aktywnie korzysta ponad 410 tysięcy użytkowników. Można ją pobrać z serwisów Google Play lub App Store. Do obsługi wszystkich funkcji niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, czyli darmowego podpisu elektronicznego.

Do końca 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce mają mieć dostęp do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego i bezpiecznego internetu (100 Mb/s), a także aplikacji przydatnych w prowadzeniu lekcji. Minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział, że nad tym drugim elementem, czyli narzędziami informatycznymi dla uczniów i nauczycieli, pracuje wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej. „Po to, żeby tych narzędzi było jak najwięcej, a po drugie aby były one rozwijane w równym tempie z postępem prac nad dostępnością e-zasobów i podnoszeniem kompetencji nauczycieli” – mówił szef resortu cyfryzacji.

Od 1 stycznia 2021 roku każdy organ prowadzący szkołę w Polsce będzie zobowiązany do zapewnienia jej szybkiego łącza internetowego – poprzez udział w programie OSE lub we własnym zakresie. Operatorem OSE od 2017 roku jest NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Według szacunków resortu, do końca 2020 roku do OSE zostanie podłączonych w sumie 23 – 24 tysiące szkół.

IAR/Dawid Grygorcewicz/vey/sk

COMMENTS