HomePOLSKA

PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy dot. zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Gowin i prezydent są przeciwko

PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy dot. zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Gowin i prezydent są przeciwko

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w środę projekt ustawy dotyczący zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 roku. Propozycja wywołuje dużo kontrowersji, zmianom sprzeciwia się koalicjant PiS – szef Porozumienia Jarosław Gowin, krytycznie ocenia je także prezydent.

“Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określają, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Po osiągnięciu takiego przychodu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie są opłacane” – przypominają autorzy projektu, których reprezentuje poseł PiS Marcin Horała. Dzięki temu rozwiązaniu, ZUS nie wypłaca bardzo wysokich emerytur, a pracownicy, po przekroczeniu limitu, otrzymują wyższą wypłatę.

 

“W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasadę tę proponuje się również wprowadzić przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu. “Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek oznacza brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów zarówno przez płatnika składek jak i przez ubezpieczonego, szczególnie w przypadku gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy. Projekt ustawy zmniejsza obciążenia biurokratyczne dla pracodawców i ubezpieczonych” – podkreślono.

 

W związku ze zmianą budżet państwa ma zostać zasilony kwotą ok. 7,1 mld zł. “(…) Większe składki na ubezpieczenie emerytalne spowodują wzrost składek zewidencjonowanych w ZUS, a w konsekwencji stopniowy wzrost wydatków na emerytury wyliczane według nowych zasad” – przekonują posłowie. Jak przekonują autorzy projektu, “poziom oddziaływania proponowanego rozwiązania uzależniony jest również od zachowań na rynku pracy”. “Szacuje się, że ok. 370 tys. osób osiąga zarobki wyższe niż trzydziestokrotność prognozowanego wynagrodzenia. Może się zatem okazać, że chęć uniknięcia opłacania składki od całości wysokich zarobków skłoni pracodawców i pracowników do szukania sposobów obejścia proponowanych regulacji poprzez inne formy zatrudnienia (np. zakładanie działalności gospodarczej).

 

Z drugiej strony osoby z bardzo wysokimi zarobkami otrzymają wyższe świadczenia, ze względu na zwiększenie podstawy wymiaru przyszłej emerytury” – przekonują posłowie PiS. PiS może mieć jednak problem z wprowadzeniem tych zmian w życie. Zniesieniu limitu trzydziestokrotności zdecydowanie sprzeciwia się szef Porozumienia Jarosław Gowin. Wydaje się, że jeśli nawet Sejm uchwaliłby nowelizację, to zablokowałby ją prezydent Andrzej Duda.

 

aip

COMMENTS