HomePILNE

PiS zabiera Grodzkiemu 100 milionów

PiS zabiera Grodzkiemu 100 milionów

Poseł Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że proponowane przeniesienie środków na Polonię z budżetu Kancelarii Senatu między innymi do budżetu Kancelarii Premiera i MSZ ma służyć usprawnieniu ich działań na rzecz Polaków mieszkających za granicą. Przeniesienie ma umożliwić przygotowana poprawka do projektu budżetu na 2020 rok.

Jej autor – Marcin Porzucek – mówił IAR, że zamysłem zmiany jest, by w 2020 roku opieką nad Polonią zajmowało się kilka podmiotów – przede wszystkim KPRM, ale też MSZ, Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz MEN.

Stąd też zaproponowana przez posła poprawka do projektu tegorocznego budżetu. Przenosi ona ponad 100 milionów złotych z budżetu Kancelarii Senatu przede wszystkim do KPRM-u. Tam miałoby trafić blisko 60 milionów złotych. Pozostała kwota trafiłaby do MSZ – 20 złotych i po 10 oraz kilka milionów do pozostałych resortów.

Członek sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Komisji Łączności z Polakami za Granicą przekonuje, że zmiana wzmocni działania tych podmiotów. Poseł spodziewa się, że pojawi się “pewien efekt synergii” pomiędzy działaniami resortów, z których każdy pracuje we właściwym dla siebie obszarze, gdyż – jak przypomniał – organizacje polonijne mają różne kierunki działań – jedne zajmują się kultura i dziedzictwem narodowym, niektóre edukacją, jeszcze inne wsparciem mediów polonijnych.

Marcin Porzucek ocenił, że proponowana zmiana budżetowania środków na wsparcie Polonii “to dobry kierunek”.
Poseł zwrócił uwagę, że budżet na ten cel podwoił się od 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło stery władzy. Budżet polonijny wynosił wówczas nieco ponad 50 milionów złotych, dziś jest to ponad 100 milionów złotych. Odnosząc się do tej kwoty, Marcin Porzucek mówił, że w jego przekonaniu “to jest najważniejsze, jeśli chodzi o opiekę, współpracę ze stowarzyszeniami polonijnymi na całym świecie”.

W czwartek poprawka do budżetu wprowadzająca zmianę będzie omawiana na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/jl/dw

COMMENTS