HomePILNE

PILNE! Parlament Europejski uruchomił artykuł siódmy wobec Węgier

PILNE! Parlament Europejski uruchomił artykuł siódmy wobec Węgier

Parlament Europejski uruchomił procedurę artykułu siódmego wobec Węgier. Europosłowie zdecydowali się na taki krok po raz pierwszy w historii. Dotąd artykuł siódmy uruchomiono tylko wobec Polski, ale zrobił to nie Parlament, a Komisja Europejska.

Europosłowie podjęli taką decyzję w związku z zarzutami o naruszenie praworządności na Węgrzech. Według węgierskiego rządu to “policzek” wymierzony w naród węgierski i “kara” za nieprzyjmowanie uchodźców. Teraz decydujący głos w tej sprawie będzie należał do Rady Europejskiej.

Artykuł siódmy wobec Węgier wdrożono m.in. na podstawie raportu, przygotowanego przez połączone komisje parlamentarne. W raporcie zapisano, że na Węgrzech doszło m.in. do ograniczenia niezależności mediów, sądów i uczelni wyższych; korupcji i nadużyć przy wydawaniu środków unijnych oraz do łamania praw mniejszości wyznaniowych i etnicznych.
Wnioski zawarte w raporcie skomentował wczoraj w Strasburgu węgierski premier, Viktor Orban. Mówił o “policzku” wobec Węgrów. Premier podkreślał, że raport napisano korzystając wyłącznie z opinii środowisk antyrządowych, oraz że w dokumencie znalazło się kilkadziesiąt błędów i nieścisłości. Zdaniem Viktora Orbana Węgry zostały “ukarane”, ponieważ sprzeciwiły się przejmowaniu uchodźców.

Artykuł siódmy traktatu o wspólnocie uruchamiany jest wtedy, gdy zachodzi podejrzenia naruszenia przez kraj członkowski podstawowych wartości unii, np. praworządności. To pierwszy krok w kierunku wdrożenia sankcji wobec danego kraju i ograniczenia jego prawo jako członka rady europejskiej. Decyzję w tej sprawie muszą jednak podjąć jednomyślnie wszyscy przywódcy państw europejskich.

By procedura artykułu siódmego została uruchomiona, potrzebna była większość 2/3 głosów w Parlamencie Europejskim. 448 parlamentarzystów było za, 197 przeciw, 48 wstrzymało się od głosu.
Węgry to drugi kraj w historii wspólnoty, wobec którego instytucja unijna wdrożyła artykuł siódmy. Komisja Europejska zdecydowała się na taki krok w grudniu 2017 roku wobec Polski. Powodem była głównie polska reforma sądownictwa, która – według Komisji – miała ograniczać niezależność sądów. Postępowanie wobec Polski nadal jest w toku.

 

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Karol Surówka/jjCOMMENTS