HomePOLSKAWarmińsko-Mazurskie

Pierwsi przesiedleńcy z Mariupola dostali zezwalenia na stały pobyt w Polsce

Pierwsi przesiedleńcy z Mariupola dostali zezwalenia na stały pobyt w Polsce

Wojewoda warmińsko-mazurski wydał pierwsze cztery decyzje zezwalające na stały pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy ewakuowanym w listopadzie z Mariupola.

Osoby, które z rąk wojewody Artura Chojeckiego odebrały ten dokument posiadały ważną Kartę Polaka, dlatego możliwe było wydanie zezwoleń na pobyt stały w tak krótkim terminie. Karty stałego pobytu dają uchodźcom takie same prawa, jakie posiadają obywatele Polski, nie nabywają oni jedynie prawa wyborczego. Cała czwórka nabyła już na Ukrainie prawa emerytalne, tak więc wydane decyzje pozwolą im na skuteczne ubieganie się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o przesyłanie emerytur z Ukrainy do Polski.
-Pomoc osobom, które przybyły do nas z Mariupola jest niezbędna do tego, aby mogły one samodzielnie rozpocząć nowe życie z dala od wojny. Staramy się, aby wszelkie procedury pobytowe były załatwiane w jak najkrótszym terminie. Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego analizują dostarczone dokumenty, by jak najszybciej wydać stosowne decyzje potrzebne uchodźcom do rozpoczęcia dalszych działań – mówił wojewoda Artur Chojecki.
Od 23 listopada do Polski przyjechały 184 osoby ewakuowane z Mariupola. Zakwaterowane są one w ośrodkach Caritas w Rybakach i Łańsku. Wszyscy złożyli do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wnioski o legalizację pobytu.COMMENTS