HomeNew York

Pieniądze na artykuły spożywcze dla rodzin uczniów szkół NYC

Pieniądze na artykuły spożywcze dla rodzin uczniów szkół NYC

Stan Nowy Jork wprowadza „P-EBT” (Pandemic Electronic Benefit Transfer). W ramach tego nowego świadczenia każda rodzina w NYC otrzyma $420 na każde dziecko uczęszczające do szkoły publicznej.

Nie jest wymagana żadna rejestracja. Pieniądze te otrzymają wszystkie rodziny dzieci uczęszczających do szkół publicznych w NYC, niezależnie od statusu imigracyjnego, poziomu dochodów i zatrudnienia. W przypadku posiadaczy kart do Elektronicznego Przelewu Świadczeń (Electronic Benefit Transfer, EBT) lub Medicaid pieniądze te zostaną automatycznie dodane do karty.

Osoby, które nie posiadają jeszcze karty EBT, otrzymają ją pocztą. W przypadku wątpliwości co do tego, czy Stan Nowy Jork posiada Państwa aktualny adres, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 833-452-0096 lub wysyłając e-mail do otda.‍sm.‍eisp.‍PEBT@otda.ny.gov.

Rodziny uczniów nieuczęszczających do szkół publicznych powinny skontaktować się ze Stanowym Biurem ds. Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (State Office of Temporary and Disability Assistance), aby sprawdzić, czy przysługuje im to świadczenie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie on.nyc.gov/‍p‑ebt, dzwoniąc pod numer 833-452-0096 lub wysyłając e-mail do otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov.

COMMENTS