HomeŚwiat

Parlament Europejski poparł projekt utworzenia wspólnej europejskiej straży granicznej

Parlament Europejski poparł projekt utworzenia wspólnej europejskiej straży granicznej

Parlament Europejski poparł projekt utworzenia wspólnej europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej. W sytuacjach nadzwyczajnych państwa członkowskie będą mogły wystąpić o pomoc do unijnej agencji. Utworzenie wspólnej straży jest odpowiedzią Unii na kryzys migracyjny.
Zgodnie z unijnym planem kraje członkowskie zachowają suwerenność w ochronie swoich granic. Jednak w przypadku pojawienia się problemów takich jak znaczny napływ nielegalnych imigrantów czy, zagrożenie przestępczością, uzyskają wsparcie europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej, która będzie mogła być rozmieszczana na odcinkach zewnętrznej granicy Unii. Agencja, która powstanie na bazie istniejącej agencji Frontex z siedzibą w Warszawie dysponować ma korpusem 1500 funkcjonariuszy.
Decyzję o rozmieszczeniu wspólnej straży granicznej mają podejmować kraje Unii kwalifikowaną większością głosów. Interwencja taka będzie możliwa, jeśli kraj członkowski, który ma problemy z ochroną granic, odmówi współpracy z agencją. Wtedy pozostałe państwa będą mogły podjąć decyzję o tymczasowym przywróceniu kontroli na granicy wewnętrznej Unii. Państwa członkowskie porozumiały się wcześniej w tej sprawie.

TS/IAR/Andrzej Geber/Strasburg/mg/wk

COMMENTS