Papież Franciszek rozpoczyna trzydniową wizytę w Armenii

Papież Franciszek rozpoczyna trzydniową wizytę w Armenii

Papież Franciszek rozpoczyna trzydniową wizytę w Armenii. Jest to jego 14-ta pielgrzymka zagraniczna. To także pierwszy etap podróży do krajów kaukaskich – jesienią Ojciec Święty odwiedzi Gruzję i Azerbejdżan.

 
W Armenii Franciszek spotka się między innymi z prezydentem Serżem Sarkisjanem oraz katolikosem Gareginem II. Ojciec Święty odda hołd ofiarom ludobójstwa Ormian w Imperium Osmańskim w latach 1915-1923.
Będzie to druga wizyta Biskupa Rzymu w Armenii. W 2001 roku przybył tam Jan Paweł II, z okazji 1700. rocznicy chrystianizacji tego kraju. Odwiedził wówczas Erywań, Eczmiadzyn i Chor Wirap.
Armenia była pierwszym państwem, które ogłosiło chrześcijaństwo religią państwową, w 301-ym roku. Była też pierwszym krajem, który toczył wojnę religijną w obronie chrześcijaństwa, pokonując w 451 roku Persów.
Obecnie Armenię zamieszkują głównie prawosławni, a także protestanci i katolicy. Spośród 3-ech milionów obywateli, większość – ponad 90 procent – stanowią wyznawcy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego – OKA. Na jego czele stoi od 1999 roku Garegin II, 132. katolikos. Jego siedzibą i duchową stolicą Ormian jest Eczmiadzyn. W 2005 władze państwowe uznały oficjalnie OKA za kościół narodowy.
Z kolei Ormiański Kościół Katolicki – OKK, utworzony w XVIII wieku i pozostający w łączności z papieżem, liczy około 400. tysięcy wiernych. Ich głównym skupiskiem jest Giumri, drugie co do wielkości miasto w Armenii. Tam też ma siedzibę arcybiskup Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego i ordynariusz Europy Wschodniej dla Ormian katolików. Jest nim od 2011 roku Rafael Minassian.
Oba kościoły – apostolski i katolicki łączą dobre stosunki i współpraca w wielu dziedzinach.

TS/IARCOMMENTS

WORDPRESS: 0