HomePILNE

Papież w Rumunii. Podsumowanie 3-dniowej wizyty

Papież w Rumunii. Podsumowanie 3-dniowej wizyty

Papież kończy trzydniową pielgrzymkę do Rumunii. W Blaju ogłosił błogosławionymi siedmiu biskupów greckokatolickich, męczenników reżimu komunistycznego. Na zakończenie Greckokatolickiej Boskiej Liturgii, przed wielkanocną modlitwą Regina Coeli papież Franciszek podziękował władzom i Kościołom Rumunii za przyjęcie. 

Papież ogłosił błogosławionymi biskupów: Vasile Aftenie, Ioana Suciu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioana Balana, Valeriu Traiana Frentiu oraz Tito Livio Chinezu. Biskupi, którzy zostali ogłoszeni błogosławionymi, zginęli bądź bezpośrednio w wyniku tortur, bądź w ich następstwie w latach 1950-70. Wszyscy oni dochowali wierności Kościołowi, chociaż władze nakłaniały ich do przejścia na prawosławie za cenę uratowania życia.
Franciszek podkreślił, że nowi błogosławieni cierpieli i poświęcali swoje życie, przeciwstawiając się niewolniczemu systemowi ideologicznemu, stosującemu przymus w kwestii podstawowych praw człowieka. Podkreślił, że w tym smutnym okresie życie wspólnoty katolickiej było poddane surowej próbie przez reżim dyktatorski i ateistyczny, a wszyscy biskupi i wielu wiernych Kościoła greckokatolickiego i Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego byli prześladowani i więzieni. “Ci pasterze, męczennicy wiary, przywrócili i pozostawili narodowi rumuńskiemu cenne dziedzictwo, które możemy podsumować w dwóch słowach: wolność i miłosierdzie” – powiedział papież.
Franciszek wyraził wdzięczność Bogu za możliwość modlitwy i dawania świadectwa miłosierdzia. “Dziękuję Panu, który dał mi możliwość modlitwy z wami i zachęcenia was do zaangażowania w ewangelizację i dawania świadectwa miłosierdzia. Tu, w Blaj, ziemi męczeństwa, wolności i miłosierdzia, składam hołd wam, dzieciom Kościoła greckokatolickiego, którzy od trzech wieków z apostolską gorliwością dajecie świadectwo waszej wierze” – powiedział papież.
Franciszek zachęcał także do niesienia Ewangelii i walki z nowymi ideologiami. “Obyście byli świadkami wolności i miłosierdzia, aby braterstwo i dialog przeważały nad podziałami, powiększając braterstwo krwi, które ma swoje źródło w okresie cierpienia, kiedy chrześcijanie podzieleni na przestrzeni dziejów, odkryli, że są sobie bliżsi i solidarni” – powiedział papież.
Franciszek przypominał również prześladowania okresu dyktatury totalitarnej i podkreślił przykład siedmiu biskupów-męczenników. Zaznaczył, że wolność wyraża się w Rumunii w różnorodności wyznań religijnych, a nowi błogosławieni właśnie za swą wierność byli prześladowani i więzieni.
Na zakończenie papież Franciszek powierzył opiece Matki Boskiej wszystkich obywateli Rumunii.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/KAI&IAR wcześniejsze/dwi/wk

COMMENTS