HomePILNE

Papież Franciszek wspomina św. Jana Pawła II: Niezwykły dar Boga dla Kościoła i dla Polski

Papież Franciszek wspomina św. Jana Pawła II: Niezwykły dar Boga dla Kościoła i dla Polski

Niezwykły dar Boga dla Kościoła i dla Polski – tak papież Franciszek wspomina świętego Jana Pawła II.

W przesłaniu do krakowskiej młodzieży z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Ojciec Święty podkreślił, że różne trudności nie były przeszkodą na drodze do świętości dla papieża Polaka.

Franciszek zaznaczył, że ziemska pielgrzymka św. Jana Pawła II była przepełniona zachwytem wobec życia, nad tajemnicą Boga, świata i człowieka.

“Wspominam go jako wielkiego czciciela miłosierdzia” – mówił papież. W tym kontekście wymienił encyklikę “Dives in misericordia”, a także kanonizację św. siostry Faustyny oraz ustanowienie Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

“W świetle miłosiernej miłości Boga, potrafił ukazać niepowtarzalność i piękno powołania kobiet i mężczyzn; rozumiał potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych, mając na uwadze także uwarunkowania kulturowe i społeczne. Wszyscy mogli tego doświadczyć. Także i Wy dzisiaj możecie tego doświadczyć, poznając jego życie i nauczanie, dostępne dla wszystkich także dzięki internetowi” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zaznaczył, że papieża z Polski charakteryzowały miłość i troska o rodzinę. Jak dodał, przykład życia św. Jana Pawła II pokazuje, że problemy osobiste i rodzinne nie są przeszkodą na drodze do świętości i szczęścia.

“Karol Wojtyła jako chłopiec musiał zmierzyć się z utratą matki, brata i ojca. Jako student doświadczył okrucieństwa nazizmu, który odebrał mu wielu przyjaciół. Po wojnie, jako ksiądz i biskup, musiał stawić czoła ateistycznemu komunizmowi. Trudności, nawet największe, są próbą dojrzałości i wiary. Z próby tej wychodzi się zwycięsko tylko wtedy, gdy czerpie się z mocy Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał” – podkreślił Franciszek.

Nawiązując do pierwszej encykliki Jana Pawła II “Redemptor hominis”, papież życzył młodym Polakom, by całe swoje życie zanurzyli w Chrystusie. “Mam nadzieję, że obchody stulecia urodzin św. Jana Pawła II wzbudzą w Was pragnienie odważnego podążania za Jezusem, który jest Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze „poza”” – mówił Franciszek, nawiązując do swych słów wygłoszonych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

Na zakończenie orędzia papież Franciszek zawierzył krakowską młodzież wstawiennictwu św. Jana Pawła II. “Z serca Wam błogosławię. Proszę, również Wy nie zapominajcie modlić się za mnie” – powiedział Ojciec Święty.
Rano Franciszek odprawił mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie. W homilii powiedział, że papież-Polak był “człowiekiem Boga (…) chciał sprawiedliwość społecznej i sprawiedliwości dla ludów”.

IARCOMMENTS