Papież Franciszek przebywa z wizytą w Armenii

Papież Franciszek przebywa z wizytą w Armenii

Papież Franciszek przebywa z wizytą w Armenii. Już pierwszego dnia z jego ust padło słowo “ludobójstwo”, którym Ormianie określają rzeź półtora miliona ich rodaków na początku XX wieku na terenie ówczesnego Imperium Osmańskiego. Sformułowanie to budzi protesty Turcji.

 
Kiedy przed rokiem, podczas mszy z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia, zwanego także Wielkim Złem, papież Franciszek powtórzył za Janem Pawłem II, że było to pierwsze ludobójstwo XX wieku, przed nazizmem i komunizmem, rząd w Ankarze bliski był zerwania stosunków z Watykanem. Papież nie wycofał się ze swego stanowiska i już pierwszego dnia wizyty w Armenii, w pałacu prezydenckim, oświadczył, że było to ludobójstwo. Dziś Franciszek odwiedzi w Erywaniu memoriał ku czci jego ofiar.
Piątek upłynął pod znakiem ekumenizmu, a wypełniła go wspólna modlitwa papieża i katolikosa Garegina II, zwierzchnika Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w jego katedrze w Eczmiadzynie. Obaj przywódcy religijni,zgodzili się, że dialog różnych wyznań powinien przypominać wszystkim, aby w sytuacji rozbieżności docenić to, co łączy.

TS/IARCOMMENTS

WORDPRESS: 0