Państwowa Komisja Wyborcza z inicjatywy Nowoczesnej badała kampanię “Sprawiedliwe Sądy”. Co z tego wynikło?

Państwowa Komisja Wyborcza z inicjatywy Nowoczesnej badała kampanię “Sprawiedliwe Sądy”. Co z tego wynikło?

Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że nie ma narzędzi do badania kampanii billboardowej Polskiej Fundacji Narodowej “Sprawiedliwe Sądy”. 

Wniosek o sprawdzenie czy kampania jest zgodna z ustawą o finansowaniu partii politycznych skierowała do PKW Nowoczesna.
Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński wyjaśnił, że Państwowa Komisja Wyborcza nie dysponuje narzędziami, które wynikałyby z ustawy o partiach politycznych lub z Kodeksu wyborczego i pozwoliłyby na sprawdzenie czy kampania jest zgodna z tymi aktami prawnymi. Poinformował, że droga do działania dla PKW otworzy się dopiero po rozpoczęciu kampanii wyborczej, czyli wtedy kiedy premier zarządzi wybory. W przypadku najbliższych wyborów, samorządowych może to nastąpić w lipcu lub w sierpniu przyszłego roku. Wojciech Hermeliński dodał, że praktycznie dopiero po otrzymaniu sprawozdań wszystkich partii PKW będzie mogła skontrolować czy kampania billboardowa przysporzyła PiS-owi jakichś korzyści jeśli chodzi o wynik wyborczy.
Przewodniczący PKW poinformował też, że ustawa o fundacjach daje narzędzia do zajęcia się sprawą finansowania kampanii ministrom rozwoju i finansów oraz ministrowi do spraw energetyki. Między innymi statut Fundacji daje ministrowi rozwoju prawo do odwołania bez podania przyczyny członków zarządu czy członków Rady Fundacji a także w porozumieniu z ministrem energetyki prawo do oceny każdej kandydatury do tych organów.
Polską Fundację Narodową powołało w ubiegłym roku 17 spółek Skarbu Państwa. Fundatorzy wpłacili na jej rzecz blisko 100 milionów złotych. Misją Fundacji jest promocja Polski.

IAR/I.Szczęsna/mitro/COMMENTS

WORDPRESS: 0