HomePOLSKA

Ostateczna opinia Komisji Weneckiej w sprawie Polski już w przyszłym tygodniu

Ostateczna opinia Komisji Weneckiej w sprawie Polski już w przyszłym tygodniu

Komisja Wenecka nie zmieniła harmonogramu i w przyszłym tygodniu 11-12 marca wyda ostateczną opinię w sprawie zmian dokonanych w Polsce w Trybunale Konstytucyjnym.

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w związku z wyciekiem do mediów roboczego projektu opinii zwrócił się wczoraj do Komisji Weneckiej o opóźnienie terminu jej wydania i zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu w czerwcu.
Według opublikowanego przez Komisję Wenecką harmonogramu, opinia w sprawie Polski będzie omawiana na najbliższej sesji plenarnej jako 11. punkt obrad. Ostateczny kształt opinii zostanie przyjęty po ustosunkowaniu się przez
członków Komisji do uwag zgłoszonych do projektu przez polskie władze. Zdaniem Tomasa Markerta z sekretariatu Komisji Weneckiej, teoretycznie odroczenie decyzji może nastąpić na początku sesji, ale jest to – według niego – mało prawdopodobne.
Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland i przedstawiciele Komisji Weneckiej już wczoraj wyrazili ubolewanie z powodu – jak to określili – „niefortunnego wycieku”. Zapewnili, że nie wyszedł on od prawników Komisji.
Kopie wstępnej opinii zostały wysłane – zgodnie z przyjętą zasadą – do przedstawicieli 47 państw członkowskich oraz członków Komisji. Stąd – według przedstawicieli Rady Europy – trudno będzie ustalić, gdzie nastąpiło naruszenie poufnego charakteru dokumentu. Thorbjorn Jagland podkreślając niezależność ekspertów Komisji Weneckiej
uważa, że przeciek nie będzie miał żadnego wpływu na przebieg procedur i ostateczny kształt opinii.

IAR/Andrzej Geber/Strasburg/em/sk

COMMENTS