HomePOLSKA

Osoby podejrzane o wyłudzenie ze Skarbu Państwa 7 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy na wolności. Zawinił sąd

Osoby podejrzane o wyłudzenie ze Skarbu Państwa 7 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy na wolności. Zawinił sąd

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie złoży zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego w tym mieście, w efekcie której wolność odzyskało pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Doszło do tego w wyniku zbyt późnego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Częstochowie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło czynności wyjaśniające okoliczności tej sprawy.

W ocenie częstochowskiej Prokuratury Okręgowej decyzja o umorzeniu postępowań jest niedopuszczalna. Nierozpatrzenie wniosków o areszt w 24-godzinnym terminie rodzi poważne wątpliwości co do organizacji pracy sądu , która doprowadziła do tak niedopuszczalnej sytuacji – zaznaczono w komunikacie.

Osoby są podejrzane o wyłudzenie ze Skarbu Państwa 7 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy, co – zdaniem resortu sprawiedliwości – rodzi poważne wątpliwości co do organizacji pracy sądu, która doprowadziła do “tak niedopuszczalnej sytuacji”.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie o zbadanie tej sprawy. Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi zostanie podjęta decyzja o dalszych krokach w ramach sprawowania przez ministerstwo zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad sądami.

 

Minister Sprawiedliwości nie wyklucza wystąpienia do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

IAR/komunikat/to/

COMMENTS