Opublikowano nowelizację ustawy o IPN, która karze za kłamliwe określenie “polskie obozy śmierci”

Opublikowano nowelizację ustawy o IPN, która karze za kłamliwe określenie “polskie obozy śmierci”

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wejdzie ona w życie za dwa tygodnie. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, ale zapowiedział, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja stanowi, że “każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech”. Jeśli sprawca działałby nieumyślnie, podlegałby grzywnie lub ograniczeniu wolności. Śledztwo w takich sprawach wszczynałby z urzędu prokurator Instytutu Pamięci Narodowej. Przepisy te nie stosują się do działalności artystycznej i naukowej.
Nowelizacja zakłada również możliwość wytaczania przez organizacje pozarządowe i Instytut Pamięci Narodowej procesów cywilnych za takie sformułowania, jak “polskie obozy śmierci”. Odszkodowania lub zadośćuczynienia w takich sprawach przysługiwałyby Skarbowi Państwa.
Nowe przepisy umożliwiają też wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów i zbrodniom ukraińskich formacji, które kolaborowały z Trzecią Rzeszą. Zbrodnie te zdefiniowano jako “czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności”.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR)Siekaj/dw

COMMENTS

WORDPRESS: 0