HomeŚwiat

Optymistyczne prognozy gospodarcze KE dla Polski

Optymistyczne prognozy gospodarcze KE dla Polski

Komisja Europejska przewiduje, że polska gospodarka będzie w tym roku rozwijała się w tempie 4,2 procent PKB. Tym samym Komisja podwyższyła swoje przewidywania z maja. Wtedy szacowała, że tegoroczny wzrost będzie niższy o 0,7 punktu procentowego.

Komisja zrewidowała też majowe prognozy dotyczące tegorocznego deficytu, który będzie niższy od zakładanego i wyniesie 1,7 procent PKB. Kilka miesięcy temu Bruksela szacowała, że będzie na poziomie 2,9 procent PKB.

Według Komisji, głównym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w Polsce są konsumpcja prywatna i wzrost płac. Unijni eksperci piszą, że poziom zaufania konsumentów jest rekordowo wysoki. Poprawi się klimat inwestycyjny, głównie dzięki lepszemu wykorzystaniu unijnych funduszy.

Wzrost na poziomie 4,2 procent PKB daje Polsce siódme miejsce w Unii razem z Łotwą. Najwyższy wzrost zanotowała Rumunia – 5,7 procent PKB, a następnie Malta, Irlandia, Słowenia, Estonia i Czechy. W przyszłym roku polska gospodarka ma rozwijać się w tempie 3,8 procent i to też będzie jeden z lepszych rezultatów.

“Wśród krajów Unii, gdzie wzrost PKB będzie większy niż średnia unijna są Polska, Holandia i Hiszpania. Przeciętna unijna to 2,1 procent PKB” – powiedział komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici. Wzrost PKB do 3,8 procent w przyszłym roku to także bardziej optymistyczne prognozy w porównaniu z majowymi przewidywaniami.

Jeśli natomiast chodzi o deficyt finansów publicznych, to Komisja Europejska przyznaje, że będzie on znacznie niższy od tego, który prognozowała w maju – ma on w tym roku wynieść 1,7 procent PKB i taki sam pozostanie w przyszłym roku. Komisja napisała, że stanie się tak głównie dzięki lepszej ściągalności podatków i składkom na ubezpieczenie społeczne.
Później jeszcze bardziej przyspieszą inwestycje, co – jak przewiduje Komisja – w 2019 roku podniesie deficyt .Podbije go także obniżenie wieku emerytalnego. Według Brukseli będzie on poziomie 1,9 procent PKB.

W opublikowanych dziś prognozach są także między innymi dane dotyczące dług publicznego, który będzie niższy i wyniesie w tym roku 53,2 procent PKB. W majowych przewidywaniach szacowano że będzie o ponad punkt procentowy wyższy. Komisja przewiduje również dalszy spadek bezrobocia. Jednak poprawa sytuacji na rynku pracy ma doprowadzić do przyspieszenia wzrostu cen, szczególnie w sektorze usług.

IAR/Beata Płomecka/Bruksela/kano

COMMENTS