HomeŚląskie

Olsztyński sąd zarządził oględziny list poparcia kandydatów do KRS. Do Kancelarii Sejmu udadzą się sędzia Paweł Juszczyszyn oraz protokolant

Olsztyński sąd zarządził oględziny list poparcia kandydatów do KRS. Do Kancelarii Sejmu udadzą się sędzia Paweł Juszczyszyn oraz protokolant

Postanowieniem z 13 stycznia br. Sąd Okręgowy w Olsztynie zarządził oględziny zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Oględziny dokumentów sąd wyznaczył na 21 stycznia w siedzibie Kancelarii Sejmu.

Wczoraj do do sprawy prowadzonej przez IX Wydział Cywilny Odwoławczy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wpłynęło pismo Kancelarii Sejmu z wnioskiem o przeprowadzenie przez sąd dowodu poprzez przejrzenie oryginałów dokumentów objętych postanowieniem z 20 listopada 2019 r. Dokumenty zawierają zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i wykazy obywateli, którzy udzielili poparcia kandydatom na członków KRS.

Kancelaria Sejmu uzasadniła swój wniosek ciążącym na niej – jako administratorze danych osobowych 3124 obywateli objętych powyższym wykazem – obowiązkiem zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa tych danych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem ich przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Kancelaria Sejmu zaznaczyła, że dokumentacja w znacznej części została sporządzona na papierze gazetowym, dlatego jej przesłanie do siedziby sądu lub nawet kopiowanie grozi uszkodzeniem dokumentów, o których przekazanie zawnioskował olsztyński sąd.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym postanowił zarządzić oględziny dokumentów. Do Kancelarii Sejmu udadzą się sędzia Paweł Juszczyszyn oraz protokolant.
Sąd wyznaczył oględziny tych dokumentów na 21 stycznia 2020 r., na godz. 9, w siedzibie Kancelarii Sejmu. Wezwał na nie Agnieszkę Kaczmarską – szefową Kancelarii Sejmu. Zobowiązał ją do ułatwienia dostępu do opisanych tam dokumentów.

Tym samym sąd oddalił wniosek szefowej Kancelarii Sejmu z dnia 29 listopada 2019 r. o uchylenie postanowienia nakazującego jej przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/olsztyn.so.gov.pl/hm/kj

COMMENTS