Okrągły Stół w sprawie oświaty w piątek 26 kwietnia na… Stadionie Narodowym

Okrągły Stół w sprawie oświaty w piątek 26 kwietnia na… Stadionie Narodowym

Obrady “okrągłego stołu” w sprawie oświaty rozpoczną się w piątek 26 kwietnia na Stadionie Narodowym – zapowiedział premier. Mateusz Morawiecki wezwał w Krakowie wszystkie środowiska zainteresowane przyszłością polskiej oświaty do debaty przy okrągłym stole. Zaproszenie jest skierowane do związków zawodowych, opozycji, ekspertów, samorządowców, rodziców, nauczycieli, pedagogów. 

Premier dodał, że obecny spór można rozwiązać tylko przez pogłębioną analizę stanu edukacji. Wezwał jednocześnie związki zawodowe do przerwania protestu.
Premier Mateusz Morawiecki chce, by przy okrągłym stole dotyczącym edukacji rozmawiano na cztery tematy: o uczniach, o nauczycielach, o jakości kształcenia i o nowoczesnej szkole.
Szef rządu podkreślił, że jakość edukacji musi się poprawić. Wskazał na powszechność korepetycji, które powinny być zastąpione wyższą jakością kształcenia. Mateusz Morawiecki dodał, że potrzebujemy kompleksowej zmiany. “Nam chodzi o jakość polskiej edukacji na lata do przodu” – mówił.
Premier dodał, że obecny spór można rozwiązać tylko przez pogłębioną analizę stanu edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie formularz dla rodziców, którzy chcą wziąć udział w debacie okrągłego stołu. Debatę poświęconą jakości polskiej edukacji zaproponował premier Mateusz Morawiecki.

Dzisiaj w Krakowie uściślił, że miałaby ona odbyć się w formule czterech obszarów tematycznych: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i kształcenia oraz “nowoczesna szkoła”.

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich środowisk, które są zainteresowane przyszłością polskiej oświaty, również do rad rodziców oraz stowarzyszeń rodziców. Zainteresowane podmioty mogą się rejestrować na stronie resortu edukacji.

IAR/MEN/mt

IAR/Pawlica/łp/mtCOMMENTS

WORDPRESS: 0