HomePOLSKA

Ogłoszono wykup gruntów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. “Program Dobrowolnych Nabyć” lub wywłaszczenie

Ogłoszono wykup gruntów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. “Program Dobrowolnych Nabyć” lub wywłaszczenie

Ogłoszono szczegóły wykupu gruntów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Horała poinformował, że jednym z najważniejszych jego elementów jest tak zwany Program Dobrowolnych Nabyć.
Jak mówił, w takim przypadku cena nieruchomości ma być negocjowana, a Skarb Państwa będzie zawierał z każdym właścicielem umowę kupna. Właściciele gruntów, którzy będą chcieli wziąć udział w Programie Dobrowolnych Nabyć, mogą zawrzeć transakcję w oparciu o operat szacunkowy. Wiceminister Marcin Horała zapewnił także, że obie strony mogą zawrzeć porozumienie na podstawie poufnych negocjacji.

 

Obszar inwestycji objęty wykupem gruntów, to: od południa autostrada A2, od zachodu – droga krajowa numer 50, od północy Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu rzeka Pisia, Tuczna i miejscowość Baranów.

 

Program wykupu gruntów zakłada także wywłaszczenie, jako metodę pozyskania gruntu. Wtedy jednak nie ma możliwości negocjacji ceny.

 

Jednym z elementów programu ma być przeniesienie własności na inne nieruchomości. Wiceminister zaznaczył, że większość właścicieli na terenach objętych wykupem, to rolnicy, którzy prawdopodobnie będą chcieli przejąć grunty o podobnych parametrach w zakresie możliwości upraw.

 

Marcin Horała potwierdził, że zasadnicze roboty budowlane mają się rozpocząć w 2023 roku, a pierwsi pasażerowie mają zostać obsłużeni cztery lata później. Podkreślił, że jest to termin realny, a w tej chwili nie ma żadnych opóźnień, które mogłyby wpłynąć na przesunięcie tego terminu.

 

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/I #Pszoniak/w dyd

COMMENTS