HomePOLSKA

Odmowie wydania przez szwedzki sąd stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Polska protestuje

Odmowie wydania przez szwedzki sąd stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Polska protestuje

Polska oficjalnie zaprotestowała przeciwko odmowie wydania przez szwedzki sąd stalinowskiego sędziego Stefana Michnika, oskarżanego o zbrodnie komunistyczne. W tej sprawie, na prośbę premiera, wezwano do MSZ w Warszawie ambasadora Szwecji Stefana Gullgrena.
Przekazano mu wyrazy oburzenia na decyzję sądu w Goeteborgu, według którego czyny zarzucane Stefanowi Michnikowi uległy przedawnieniu.
Jednak, jak podkreślał wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, lista zarzutów wobec Stefana Michnika obejmuje 30 ciężkich przestępstw. “Stefan Michnik miał dopuścić się w latach 1952-53 przestępstw, który prowadzący sprawę IPN uznał za zbrodnie komunistyczne, wyczerpujące znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, niepodlegające przedawnieniu w myśl prawa międzynarodowego, do którego przestrzegania – co przypomniałem panu ambasadorowi – jest zobowiązana także Szwecja” – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk.
Jak wyliczał, stalinowskiemu sędziemu zarzuca się m. in. wydawanie bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci oraz kary więzienia wobec działaczy niepodległościowego podziemia. Ponadto – w sprawach karnych – Stefan Michnik miał dążyć do fizycznej eliminacji osób, postrzeganych przez komunistyczne władze jako przeciwnicy polityczni. Stefan Michnik był sędzią w sprawach które zakończyły się wydaniem wyroku śmierci na żołnierzach niepodległościowego podziemia, między innymi majorach – Zefirynie Machalli, Karolu Sęku i Andrzeju Czaykowskim.
Wiceszef dyplomacji mówił o konkretnych aktach prawnych wiążących Szwecję w sprawie Stefana Michnika. Jak powiedział, Szwecja w 1998 roku podpisała Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego. A to oznacza, że obowiązujące dla skandynawskiego kraju są postanowienia dotyczące zbrodni przeciwko ludzkości, które nie podlegają przedawnieniu.
“Wyraziliśmy nadzieję, że Szwecja, jako kraj potępiający zbrodnie przeciwko ludzkości doprowadzi do wydania Polsce Stefana Michnika lub podejmie inne przewidziane prawem kroki zmierzające do osądzenia jego czynów” – mówił wiceszef dyplomacji.
Z relacji wiceministra wynika, że szwedzki ambasador podkreślił niezależność sądów w swym kraju i zwrócił uwagę na to, że decyzja sądu już zapadła. Jednak przysługują od niej środki odwoławcze.
Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział również, że Polska szuka jednocześnie innych rozwiązań. MSZ wraz z resortem sprawiedliwości i Instytutem Pamięci Narodowej prowadzą analizę, która ma dać odpowiedź na pytanie, jak inaczej Polska może dochodzić odpowiedzialności Stefana Michnika. Chodzi tu o wariant, w którym Sztokholm nie odpowie na oczekiwania Warszawy.
Stefan Michnik ma obecnie 89 lat i mieszka na stałe w Szwecji. Był kapitanem Ludowego Wojska Polskiego, działaczem komunistycznym, informatorem odpowiedzialnej za represje wobec niepodległościowego podziemia Informacji Wojskowej, a także adwokatem i sędzią. Po latach tłumaczył, że władza “używała” młodych sędziów, dlatego że “łatwo było ich dostosować do systemu”. Jednocześnie przyznał, że tacy sędziowie byli “bezwiednym narzędziem terroru w stosunku do niewinnych ludzi”.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/ # Karol Darmoros/kano

COMMENTS