HomePILNE

Oddala się perspektywa zniesienia wiz do USA dla Polaków

Oddala się perspektywa zniesienia wiz do USA dla Polaków

Oddala się perspektywa zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków. W ubiegłym roku wzrósł wskaźnik odmów wydania wiz dla obywateli naszego kraju. Obecnie jest on dwukrotnie wyższy od progu umożliwiającego wejście do Programu Ruchu Bezwizowego. 

Według statystyk Departamentu Stanu, w ubiegłym roku budżetowym amerykańskie konsulaty w Warszawie i Krakowie odrzuciły 5,9% wniosków o wizę do Stanów Zjednoczonych, złożonych przez Polaków. To o ponad pół procent więcej niż w roku 2016, kiedy to w wskaźnik odmów wizowych dla Polski był najniższy w historii i wynosił 5,37%. By wejść do Programu Ruchu Bezwizowego wskaźnik odmów wizowych nie może przekroczyć 3%. W latach 2006-2007 ponad jedna czwarta wniosków Polaków o wydanie wizy do Stanów Zjednoczonych była odrzucana. Później odsetek odmów spadł do kilkunastu procent, ale nie był wystarczająco niski, by nasz kraj zakwalifikować do zniesienia wiz za czasów prezydenta George’a Busha, kiedy to wymagany próg podniesiono na jeden rok do 10%. To właśnie wtedy do Programu Ruchu Bezwizowego weszło 7 krajów, między innymi Czechy, Słowacja i Węgry. Obecnie w Programie Ruchu Bezwizowego uczestniczy 38 państw.

Informacyjna Agencja Radiowa / IAR / Marek Wałkuski / Waszyngton/em/sk


 

COMMENTS