HomePOLSKA

NSA wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o powołaniu sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej

NSA wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o powołaniu sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej

Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o powołaniu sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Jak poinformował sędzia Sylwester Marciniak z Wydziału Informacji Sądowej NSA, postanowienie zapadło na wniosek dwóch kandydatów, którzy nie weszli do grona członków Izby. Zastrzegł, że decyzje NSA mają charakter zabezpieczający.

“Treść sentencji wstrzymuje wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w zaskarżonej części” – powiedział sędzia. Teraz to KRS zdecyduje, czy mimo postanowienia zabezpieczającego, przedstawi swoje uchwały prezydentowi, który mianuje sędziów – dodał sędzia Marciniak.

Sędzia Marciniak poinformował, że pojawiły się też dwa wnioski dotyczące innych izb Sądu Najwyższego, ale NSA je oddalił, m.in. z powodów proceduralnych. Chodziło o Izbę Dyscyplinarną i Izbę Kontroli Nadzwyczajnej.

Przepisy o KRS, które weszły w życie w styczniu, wprowadziły możliwość odwołania się od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA po raz pierwszy rozpatrywał w tym trybie odwołania.

Jutro NSA ma rozpatrzyć jeszcze trzy wnioski dotyczące kandydatów do Izb SN: do Izby Cywilnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

IAR/łp/kj

COMMENTS