HomePOLSKA

NSA rozstrzygnie spór prezydent Warszawy z komisją weryfikacyjną?

NSA rozstrzygnie spór prezydent Warszawy z komisją weryfikacyjną?

Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się jutro wnioskami prezydent Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nią a Komisją Weryfikacyjną ds. reprywatyzacji warszawskiej. Posiedzenie będzie niejawne.

Dotychczas prezydent Warszawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego skierowała 7 wniosków. Jutro trzyosobowy skład sędziowski zajmie się czterema z nich. Zastępca rzecznika prasowego NSA sędzia Sylwester Marciniak wyjaśnia, że sąd może postanowieniem wskazać, który organ jest właściwy do rozpoznania sprawy. Jeżeli uzna, że nie ma sporu, to odrzuci bądź oddali ze względów merytorycznych. Może umorzyć postępowanie jeżeli uzna, że ta sprawa jest już bezprzedmiotowa dlatego, że jeden z organów już wydał decyzję.
Badane będą wnioski dotyczące Twardej 8 i 10 oraz Chmielnej 70. Tej ostatniej nieruchomości dotyczą dwa wnioski. Według Agnieszki Kłąb z warszawskiego Ratusza komisja nie powinna wydawać decyzji w sprawie tych reprywatyzacji, ponieważ część zapisów ustawy o komisji może być niekonstytucyjna.
Z argumentacją nie zgadza się przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki, który liczy, że jutrzejsze rozstrzygnięcie NSA przyzna rację kierowanemu przez niego gremium.
Naczelny Sąd Administracyjny spotka się na posiedzeniu niejawnym. Rozstrzygnięcie sędziów ma być znane po południu.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Jolanta Turkowska/dyd

COMMENTS