"> Nowy Zarząd KPA-Illinois - wiadomosci.com

Nowy Zarząd KPA-Illinois

Nowy Zarząd KPA-Illinois

CHICAGO: W poniedzialek, 25 marca, 2019 r. delegaci Kongresu Poloniii Amerykanskiej – wydzial na stan Illinois dokonali wyboru nowego Zarzadu na kolejną 2. letnią kadencję. Dokonano także zmian co do długości trwania kadencji: przegłosowano za 2. letnią kadencją i ograniczeniem pełnienia funkcji na zajmowanym stanowisku do 3. kadencji.

Prezes KPA-Illinois – Michael Niedzinski
I Vice-Prezes – Bogdan Strumiński
II Vice Prezes – Jacek Graca
Sekretarz Finansowy – Jolanta Grocholska
Skarbnik – Ewa Cholewinski
Sekretarz Protokolowy – Dr. Jan Plachta
Sekretarz Korespondencyjny – Wojciech Niedzinski
Vice-Prezesi (6 osób) – Walter Bochenek
– Bozenna Haszlakiewicz
– Irena Hercik
– Jane Kulibaba
– Alina Mikołajczyk
– Anna Zalińska

Niezwykle wyrównana rywalizacja toczyła się o urząd II Vice-Prezesa pomiędzy Stanislawą Rawicką, a Jackiem Gracą po rezygnacji Yolanty Kaczmarskiej-Waltos z kandydowania. Wygrał Jacek Graca kilkoma głosami przewagi.

Stanislawa Rawicka wykonała piękny gest gratulując wszystkim wygranym i życząc powodzenia w dalszej działalności. Stanislawa Rawicka znana jest od wielu lat z ogromnego zaangażowania na rzecz Polonii.

Dr. Lucja Mirowska-Kopec przeprowadziła wcześniej wraz z Komitetem Rewizyjnym analizę rozliczeń finansowych KPA-Il.

Doceniono świetną pracę skarbnika i sekretarza finansowego w prowadzeniu dokumentacji finansowej.

Piotr Wyszkowski z Polonijnej Organizacji Kontraktorów (PACBA) przewodniczył Komisji Nominacyjnej i kierował wyborami.

Wszyscy urzędnicy w KPA-Il. pełnią swoje funkcje społecznie.

Kongres Polonii Amerykanskiej obchodzi w 2019 roku – 75. lecie działalności na rzecz Polonii i popierania spraw Polski. Życzymy KPA-Il. dalszej owocnej działalności na rzecz Polonii.

@ Tekst i zdjęcia Andrzej MikołajczykCOMMENTS

WORDPRESS: 0