HomeMałopolskie

Nowy Sącz: Nauczyciele wycofują się ze strajku?

Nowy Sącz: Nauczyciele wycofują się ze strajku?

Z dnia na dzień maleje liczba strajkujących w Nowym Sączu nauczycieli. Na 39 placówek, dla których dla którym organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz, 8 kwietnia do strajku przystąpiły 23 placówki, w tym 22 szkoły i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

– Odsetek nauczycieli, którzy biorą udział w strajku jest różny w poszczególnych placówkach i w kolejnych dniach. Z danych zbieranych przez Wydział Edukacji i Wychowania wynika, że liczba ta wynosiła od 13,5 proc. do 100 proc. – informuje Monika Zagórowska z Biura Rzecznika Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Do 17 kwietnia (ostatni dzień zajęć dydaktycznych w szkołach przed wiosenną przerwą świąteczną) decyzję o zakończeniu strajku podjęło 9 placówek.

 

Po przerwie świątecznej kontynuowanie strajku deklaruje 14 szkół, w tym 6 szkół podstawowych i 8 szkół średnich. To oznacza, że wczoraj na 2064 nauczycieli zatrudnionych we wszystkich sądeckich placówkach oświatowych do strajku w tym dniu przystąpiło zaledwie 357 nauczycieli, co stanowi 17,3 proc. sądeckich pedagogów.

 

aip

COMMENTS