Nowe składki ZUS: Stawki, podwyżki ZUS oraz terminy. Najnowsze zmiany w przepisach

Nowe składki ZUS: Stawki, podwyżki ZUS oraz terminy. Najnowsze zmiany w przepisach

W 2020 roku właściciele firm wpłacą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych aż prawie 1500 zł składki miesięcznie.

 

To niemal 10 procent więcej niż w roku obecnym. Kto może liczyć na zwolnienie z opłat? Kiedy dokładnie należy dokonywać wpłat na konto ZUS? Zapoznajcie się z nowymi składkami ZUS obowiązującymi od 2020 roku. Ile wynosić będzie w 2020 roku składka emerytalna, rentowa i chorobowa w ZUS-ie? Wszystkie odpowiedzi znajdzie w naszym materiale.

 

Ile zapłacą przedsiębiorcy w 2020 roku?

 

Opłacanie co miesiąc składek ZUS jest obowiązkowe. Pieniądze te stanowią podstawowe źródło przychodu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego finansowane są wypłaty świadczeń. Podstawą prawną, regulującą sposób wypłacania i wielkość świadczeń, jest ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku.

 

W ostatnich dniach rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2020. Z dokumentu opublikowanego przez ministerstwo finansów wynika m.in. na jakim poziomie będzie wynagrodzenie miesięczne w przyszłym roku. Właśnie ten poziom decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w 2020 r.

 

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2020 r. przyjęto na poziomie na poziomie aż 5227 zł. Obecnie wynosi ono 4765 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3136,20 zł. To oznacza jedno dla przedsiębiorców – coraz większy wzrost składek ZUS na 2020 rok.

 

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

 

 

  • Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)

 

  • Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)

 

  • Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

 

  • Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)

 

  • Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

 

 

Łącznie więc pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019. Oznacza to wzrost o 94,49 zł, czyli o 9,7% w stosunku do br. W dalszym ciągu nie jest znana wysokość nowej składki zdrowotnej. Liczona jest ona bowiem oddzielnie. Jej wartość zależy od wskaźnika, którego wartość zostanie opublikowana w styczniu przyszłego roku.

 

Jednak jak wynika z wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, biorąc pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2020 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu blisko 375 zł.

 

Kto może liczyć na ulgę:

 

 

  • przedsiębiorstwa zarabiające mniej niż 63 tys. zł (korzystające z programu „mały ZUS”)

 

  • nowi przedsiębiorcy, którzy opłacają tzw. preferencyjny ZUS (ich składki ZUS wynoszą 555,89 zł z dobrowolną składką chorobową lub 539,35 zł bez niej)

 

 

Składki ZUS w 2020: Zwykłe składki ubezpieczeniowe będą płacili ci przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z:

 

 

  • półrocznej ulgi na start w ZUS,

 

  • dwuletniej ulgi ZUS dla nowych firm,

 

  • ryczałtowego ZUS, uzależnionego od przychodu.

 

 

POLECAMY: Chodzi o osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 

 

  • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I,

 

  • twórcy i artyści,

 

  • osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej

 

  • w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 

  • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

 

  • osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

 

 

Terminy płatności w 2020 r.

 

 

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,

 

  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

 

  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

 

 

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

 

TW aipCOMMENTS

WORDPRESS: 0