HomePOLSKA

NIK: 25 mln zł nielegalnie wydatkowane z Funduszu Sprawiedliwości na CBA. Co na to ministerstwo sprawiedliwości?

NIK: 25 mln zł nielegalnie wydatkowane z Funduszu Sprawiedliwości na CBA. Co na to ministerstwo sprawiedliwości?

Ministerstwo Sprawiedliwości odrzuca raport Najwyższej Izby Kontroli mówiący o tym, że niezgodnie z prawem przekazało środki z Funduszu Sprawiedliwości na działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego. NIK stwierdziła, że ministerstwo w ubiegłym roku niezgodnie z przepisami przekazało w ten sposób 25 milionów złotych. Według NIK-u, pieniądze powinny być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw. 
Do zarzutów Izby odniósł się wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. “To jest kwestia dyskusji natury prawnej. Przedstawiciele najwyższej Izby Kontroli przedstawili swoje stanowisko, my przedstawiliśmy swoje” – powiedział wiceminister. Wyraził przekonanie, że racja stoi po stronie resortu sprawiedliwości. Michał Wójcik tłumaczył, że resort sprawiedliwości mógł przekazać pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym do CBA na podstawie artykułu 43. przepisów kodeksu karnego wykonawczego.
Platforma Obywatelska zarzuciła resortowi sprawiedliwości złamanie dyscypliny finansowej. Klub skieruje wniosek w tej sprawie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz do prokuratury. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej poseł PO Arkadiusz Myrcha. Wyjaśnił, że pieniądze z Funduszu powinny być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw, a nie – jak mówił – “przekierowane na niejasne wydatki CBA”.
Do funduszu odprowadzane są składki potrącane z pensji osadzonych w zakładach karnych. NIK uważa, że ustawa o CBA mówi o finansowaniu Biura wyłącznie ze środków budżetu państwa. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło w komunikacie, że w tej ustawie nie ma takiego ograniczenia, a ustawa z 2017 roku wręcz nakazała Funduszowi Sprawiedliwości finansowanie zadań jednostek sektora finansów publicznych, związanych właśnie z wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości, czyli między innymi CBA. Resort zaznaczył, że przekazana kwota została ujęta w planie finansowym Funduszu w pozycji “inne działania”, który został zatwierdzony między innymi przez Ministerstwo Finansów i Sejmową Komisję Finansów Publicznych.
Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że przyjęcie wniosków NIK miałoby skrajnie negatywne społecznie skutki, bo oznaczałoby likwidację pomocy dla ofiar przestępstw. Ministerstwo podkreśliło, że musiałoby nie tylko zakończyć ogólnopolski program wsparcia osób pokrzywdzonych realizowany przez Ochotnicze Straże Pożarne, ale mogłoby być zmuszone do odebrania przekazanego już strażakom sprzętu do ratowania zdrowia i życia.
Resort sprawiedliwości podkreślił, że wszystkie środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – zgodnie z przepisami ustawy, Kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – są przeznaczane wyłącznie na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami, ich rodzinom oraz świadkom, na działania prewencyjne i przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/wcześn./dwi/dabr

COMMENTS