HomeUSADetroit

Niesłusznie spędził w więzieniu 9 lat, ale nie dostanie odszkodowania

Niesłusznie spędził w więzieniu 9 lat, ale nie dostanie odszkodowania

Mężczyzna ze stanu Michigan, który spędził 9 lat w więzieniu, po czym został uznany za niewinnego wykorzystywania seksualnego, nie kwalifikuje się do otrzymania odszkodowania za niesłuszny wyrok.

Dennis Tomasik został uniewinniony w wyniku drugiego procesu, podczas którego ławnicy wysłuchali nowych świadków i zobaczyli nowe dowody.

Mężczyzna twierdzi, że powinien otrzymać odszkodowanie – 50 tys. dolarów za każdy rok spędzony w zakładzie karnym. Sąd uznał jednak, że okoliczności, w jakich został uniewinniony, go do tego nie uprawniają.

Za tym, by nie przyznawać mu odszkodowania, sędziowie opowiedzieli się stosunkiem głosów 3-0. Po zapadnięciu decyzji stwierdzono, że to precedens, który posłuży do oceny podobnych spraw w przyszłości.

(dr)

COMMENTS