HomePOLSKA

Nazwa Nowoczesna zobowiązuje… Posłowie tej partii składają projekt ustawy o związku partnerskim “dwóch osób niezależnie od płci”

Nazwa Nowoczesna zobowiązuje… Posłowie tej partii składają projekt ustawy o związku partnerskim “dwóch osób niezależnie od płci”

Posłowie Nowoczesnej przygotowali projekt ustawy o związku partnerskim. Projekt określa zasady zawierania i ustania związku partnerskiego, wzajemne prawa i obowiązki partnerów oraz stosunki majątkowe pomiędzy partnerami. Zgodnie z definicją zawartą w projekcie, przez związek partnerski rozumie się “powstały z woli partnerów, sformalizowany związek dwóch osób niezależnie od płci”.  Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że złożenie projektu ustawy jest realizacją zobowiązania z kampanii wyborczej w 2015 roku.

Mówiła, że polscy obywatele często zawiązują związki partnerskie za granicą i mają problem po powrocie do kraju, kiedy okazuje się, że według polskiego prawa ich związek nie istnieje.
Posłanka Monika Rosa powiedziała, że projekt jest “bardzo stabilny” i gwarantuje parom różnopłciowym i jednopłciowym dużo praw i obowiązków: prawo do ustanowienia wspólnoty majątkowej w drodze umowy, prawo do dziedziczenia po sobie, prawo do wspólnego rozliczania się z fiskusem, prawo do otrzymywania zasiłku opiekuńczego, prawo do informacji medycznej o stanie zdrowia partnera, prawo do odmowy składania zeznań przeciwko partnerowi. Projekt dopuszcza też możliwość przysposobienia biologicznego dziecka partnera przez drugiego partnera. Zgodnie z projektem uznawane mają być również związki zawarte za granicą. Partnerzy mieliby prawo do przyjęcia po sobie nazwiska.
Zgodnie z projektem, związek partnerski zawiera się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W ten sam sposób partnerzy mogli by rozwiązać swój związek. Według projektu związku partnerskiego nie mogłyby zawrzeć osoby pozostające w związku małżeńskim, krewni w linii prostej, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej ani przysposabiający i przysposobiony. Związek partnerski mogłaby zawrzeć osoba, która ukończyła 18 lat.
Według posłów Nowoczesnej, w Polsce żyje kilka milionów osób w związkach partnerskich, w tym około miliona w związkach jednopłciowych, w których wychowuje się około 50 tysięcy dzieci.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)I.Szczęsna/dyd

COMMENTS