HomeŚwiat

Nawalny kolejny raz wygrał z Rosją w Strasburgu

Nawalny kolejny raz wygrał z Rosją w Strasburgu

Aleksiej Nawalny wygrał proces przeciwko Rosji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Sędziowie orzekli, że rosyjski wymiar sprawiedliwości niesłusznie przetrzymywał lidera opozycji w domowym areszcie i nakazali wypłacenie opozycjoniście rekompensaty w wysokości 23 tysięcy euro. To kolejny taki wyrok strasburskiego Trybunału wskazujący na niezgodne z prawem zatrzymanie i więzienie rosyjskiego opozycjonisty.

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że działania rosyjskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do Aleksieja Nawalnego miały charakter represji politycznych. W ocenie europejskich sędziów, rosyjskie władze chciały uniemożliwić opozycjoniście udział w publicznych przedsięwzięciach, a sam areszt domowy był niezgodny z prawem i bezzasadny. Trybunał ponadto zarzucił Rosji, że w przypadku Nawalnego zostały naruszone podstawowe wolności obywatelskie, w tym prawo do wolności słowa i zgromadzeń. Kilka miesięcy wcześniej strasburski sąd przychylił się do podobnej skargi lidera opozycji i zasądził na jego rzecz 63 tysiące euro. Natomiast w 2016 roku – na podstawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – Sąd Najwyższy Rosji uchylił wyrok sądu w Kirowie, który skazał Nawalnego na wysoką grzywnę i 5 lat łagru. Kilka miesięcy później, nie biorąc pod uwagę decyzji strasburskiego Trybunału, ten sam sąd w Kirowie ponownie skazał opozycjonistę na 5 lat łagru w zawieszeniu, tym samym uniemożliwiając politykowi udział w wyborach prezydenckich.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Maciej Jastrzębski/Moskwa/em/kj

COMMENTS