HomePOLSKA

Nauczyciele mogą mieć związek z alarmami bombowymi?!

Nauczyciele mogą mieć związek z alarmami bombowymi?!

Grupa nauczycieli z krakowskich szkół wystosowała list otwarty do Małopolskiej Kurator Oświaty. Uważają, że Barbara Nowak zasugerowała, że mogą oni mieć związek z alarmami bombowymi, które utrudniały ostatni przeprowadzenie matur. Nowak miała powiedzieć w jednym z wywiadów: To metody, które stosują tylko terroryści. To kolejne potwierdzenie, że trwające od 8 kwietnia akcje strajkowe w szkołach były elementem – nie pierwszym – konsekwentnie realizowanego planu destabilizacji Państwa Polskiego. Atak na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Czy jest jeszcze jakaś granica w walce o władzę? 

List otwarty nauczycieli krakowskich szkół ponadgimnazjalnych do Małopolskiej Kurator Oświaty, Pani Barbary Nowak

Szanowna Pani, my, nauczycielki i nauczyciele krakowskich szkół ponadgimnazjalnych wyrażamy oburzenie Pani wypowiedzią sugerującą związek między ogólnopolskim strajkiem nauczycieli a alarmami bombowymi w szkołach, zakłócającymi przebieg egzaminów maturalnych. Pragniemy podkreślić z całą mocą, że stanowczo potępiamy wszelkie działania mogące utrudnić młodym ludziom start w dorosłe życie. Tym bardziej ubolewamy, że osoba, która winna stać na straży godności zawodu nauczyciela, tak szybko zapomniała, że to właśnie nauczyciele zawiesili akcję strajkową po to, by młodzież mogła spokojnie ukończyć szkołę i zdać maturę. Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc słowom, które dyskredytują w oczach opinii publicznej ludzi słusznie upominających się o swoje prawa i walczących o poprawę jakości edukacji w polskich szkołach. Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na tak niesprawiedliwe i nieprawdziwe opinie!

Strajkujący nauczyciele krakowskich szkół ponadgimnazjalnych:

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie VIII Liceum Ogólnokształcące im.Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie XI Liceum Ogòlnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie XXIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie XXVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie XXVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Zespół Szkół Energetycznych Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie

 

 

Piotr Rąpalski (aip)COMMENTS