"> Najnowsza ocena Polski przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy - wiadomosci.com

Najnowsza ocena Polski przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Najnowsza ocena Polski przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pochwalił wzrost gospodarczy Polski, ale jednocześnie ostrzegł przed zagrożeniami. Taka ocena została wystawiona na zakończenie misji analityków Funduszu w naszym kraju.
Analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego zwrócili uwagę na szybki wzrost gospodarczy Polski na tle innych państw Unii Europejskiej. Gospodarkę naszego kraju napędza silny popyt wewnętrzny, wspierany przez zdrowy wzrost płac i dostępność kredytów.
Fundusz przewiduje utrzymanie tempa wzrostu PKB w tym roku i przyspieszenie w roku 2017 do blisko 4 procent. Chwali też politykę monetarną Polski.
W raporcie eksperci MFW wskazali jednak na narastające zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. Do tych pierwszych należą zawirowania na rynkach finansowych oraz spowolnienie w strefie euro. Jako czynniki wewnętrzne, zwiększające ryzyko dla polskiej gospodarki, Fundusz wymienia osłabienie niektórych instytucji państwa, co może pogorszyć klimat inwestycyjny.
Długofalowe zagrożenie analitycy MFW widzą w starzejącej się populacji naszego kraju i sugerują, aby nowy rząd wycofał się z obietnic obniżenia wieku emerytalnego. Według Funduszu, grozi to bowiem zwiększeniem poziomu ubóstwa wśród osób starszych i niekorzystnie odbije się na budżecie.

TS/IAR/Marek Wałkuski/Waszyngton/em/wkCOMMENTS

WORDPRESS: 0