HomePOLSKA

Na rynku pracy wzrasta liczba osób biernych zawodowo. Na 1 tys. osób pracujących przypada 862 niepracujących lub biernych zawodowo

Na rynku pracy wzrasta liczba osób biernych zawodowo. Na 1 tys. osób pracujących przypada 862 niepracujących lub biernych zawodowo

O kondycji rynku pracy nie świadczy sam wskaźnik bezrobocia, ale także współczynnik zatrudnienia i skala bierności zawodowej. Wyniki te nie są zadowalające. Z danych GUS wynika, że liczba niepracujących w wieku produkcyjnym wzrosła.

Stopa bezrobocia w kraju utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie, jednocześnie odnotowywany jest wysoki wskaźnik bierności i coraz niższej aktywności zawodowej. W efekcie borykamy się z deficytem kadrowym. Do tego dochodzą prognozy demograficzne, które również nie są dobre. – Największe niedobory odnotowuje branża budowlana, produkcyjna, handel detaliczny oraz stale rozwijający się rynek IT. Jednocześnie, niemal połowa Polaków nie pracuje – zgodnie z najnowszymi danymi GUS, w pierwszym kwartale 2019 r. było ich 13 mln 365 tys. na ponad 16 mln pracujących. W tym 5 mln to osoby w wieku produkcyjnym- komentuje Michał Młynarczyk, Devire. Jak wyjaśnia, na 1 tys. osób pracujących przypada 862 niepracujących lub biernych zawodowo.

Wśród ogółu biernych zawodowo większość stanowią emeryci (54,6 proc.) oraz osoby, które nadal się uczą i/lub uzupełniają kwalifikacje (16,4 proc.). Wciąż jednak pozostaje liczna grupa osób w wieku produkcyjnym, które nie chcą podjąć pracy. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że obciążają ich obowiązki rodzinne (31,9 proc.), są dotknięci chorobą lub niepełnosprawnością (25 proc.) albo są zniechęceni bezskutecznością poszukiwań pracy – jest to blisko 250 tys. osób biernych zawodowo. Ostatnią grupę stanowią poszukujący pracy, ale niegotowi do jej podjęcia. – Co 3. osoba w wieku produkcyjnym nie podejmuje się pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Większość z nich to kobiety. Przyczynę upatruję w programie 500+, który choć okazał się olbrzymim sukcesem, jako program socjalny, to niestety ma też skutek uboczny. Jest nim masowa dezaktywizacja zawodowa kobiet. Szczególnie w świetle planowanego rozszerzenia programu na pierwsze dziecko, matki w rodzinach wielodzietnych dostały silny bodziec do niepodejmowania działalności zawodowej i to one będą w przyszłości najszybciej rosnącą grupą nieaktywnych – dodaje Młynarczyk. Jednak zdaniem eksperta, rządowy program ulga dla młodych, który ruszył od 1 sierpnia 2019 roku, polegający na likwidacji podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, jest dobrą odpowiedzią na problem aktywizacji zawodowej.

 

Maciej Badowski AIP

COMMENTS