HomePOLSKA

Na Pomorzu wykryto norki hodowlane zakażone koronawirusem! To pierwszy taki przypadek w naszym kraju

Na Pomorzu wykryto norki hodowlane zakażone koronawirusem! To pierwszy taki przypadek w naszym kraju

Specjaliści z z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed zidentyfikowali zakażenie koronawirusem wśród badanych norek hodowlanych. Zwierzęta pochodziły z fermy znajdującej się na Pomorzu.

Potwierdzają się doniesienia z duńskich ferm, świadczące o możliwości transmisji wirusa SARS-CoV-2 z człowieka na norki. Przypomnijmy, że właśnie w tym kraju doszło do masowego uboju na skutek wykrycia mutacji patogenu u norek. Teraz badacze z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed poinformowali, że zakażenie koronawirusem zostało wykryte na jednej z pomorskich ferm.

 

– Wymazy z gardła pobrano od norek z fermy hodowlanej w województwie pomorskim. Materiał poddano badaniu RT-PCR przy użyciu testu dwugenowego opartego na protokole stosowanym w diagnostyce człowieka. Stwierdzono obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 u ośmiu spośród badanych zwierząt – informuje Gdański Uniwersytet Medyczny. – Aktualnie prowadzone są pogłębione badania genetyczne, które pozwolą na określenie prawdopodobnego pochodzenia wirusa oraz umożliwią porównanie ze znanymi sekwencjami genetycznymi SARS-CoV-2.

 

Dr Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej GUMed i dr Łukasz Rąbalski z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych UG wraz ze służbami weterynaryjnymi przebadali łącznie przeszło 90 norek hodowlanych.

 

– Badania trójmiejskich naukowców potwierdzają konieczność wzmożonego monitoringu epizootiologicznego, prowadzenia intensywnych badań w poszukiwaniu możliwych przenosicieli chorób odzwierzęcych oraz podniesienia standardów bioasekuracji na fermach zwierząt hodowlanych – zaznacza Dr Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej GUMed

 

Wysłaliśmy zapytanie do wojewódzkich służb weterynaryjnych dotyczące dalszych działań ochronnych. Obecnie czekamy na odpowiedź.

 

aip

COMMENTS