HomePodkarpackie

Morawiecki zaprezentował Konstytucję dla Biznesu. “Co nie jest zabronione, to jest dozwolone”

Morawiecki zaprezentował Konstytucję dla Biznesu. “Co nie jest zabronione, to jest dozwolone”

Podczas Kongresu 590 w Rzeszowie wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował tak zwaną konstytucję dla biznesu, czyli pakiet rozwiązań ułatwiających prowadzenie firm. – To nasz wspólny interes. Budowa silnego państwa- mówił podczas wystąpienia Morawicki.

 

Konstytucja dla Biznesu jest taka, by przedsiębiorcy mogli polegać na państwie i prawie- zaczął Morawiecki. Podczas swojego wystąpienia zaprezentował główne punkty Konstytucji dla Biznesu (KDB).

– Chodzi o polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Chcemy im pomóc się rozwijać, tak, żeby w przyszłości stały się dużymi znanymi na całym świecie markami- mówił Morawiecki.

Co nie jest zabronione- to jest dozwolone. Niestety do tej pory było na odwrót- ten punkt otworzył KDB. Premier podkreślał, że ma nadzieje, iż przedsiębiorcy nie zaczną zbyt mocno z tego korzystać. Jednocześnie dodał, że ta zmiana powinna obowiązywać już od dawna.

Kolejno Morawiecki zaproponował pewność prawa. Jak tłumaczył, chodzi o to, żeby prawo nie działało wstecz i było odpowiednio i jednolicie interpretowane, tak, żeby dla stron zainteresowanych było proste i zrozumiałe. Przy okazji zachowana ma być proporcjonalność prawa.

Domniemanie niewinności i uczciwości- jak tłumaczył Morawiecki „powinno to być oczywiste”. Jednocześnie dodał, że na pewno pojawi się „dużo spornych spraw”. W nawiązaniu do tego rozwiązania kolejnym zaprezentowanym punktem jest zaproponowanie mediatorów i arbitrów do pomocy przy rozwiązywaniu sporów.

– W krajach rozwiniętych mediatorzy i arbitrzy pomagają rozwiązywać spory. Moim zdaniem jest to dobry i sprawdzony sposób- mówił Morawiecki.

Eliminowanie sprzeczności pomiędzy urzędami i przedsiębiorcami. Jako przykład Premier wymienił tutaj spór jaki toczył się wokół Stadionu Narodowego. Jego zdaniem, gdyby sporu nie udało się rozwiązać nikt by na tym nie zyskał. Tak samo straciliby przedsiębiorcy, jak i Skarb Państwa.

Wśród regulacji KDB znalazła się milcząca zgoda.- Jeżeli jest 60 dni na decyzje i w tym czasie przedsiębiorca czy obywatel jej nie otrzymuje, to automatycznie jest to domniemana zgoda np. na wyburzenie czy budowę.

– To rozwiązanie ma zmusić urzędy do działania w pewnym tempie, ponieważ czas dla przedsiębiorców jest bezcenny, decyzje muszą zapadać w pewnym cyklu zgodnie z modelem biznesowym danej firmy- wyjaśniał Morawiecki.

Premier przypomniał szereg uproszeń, które się znalazły w ramach 100 uproszczeń dla firm.

– Niektóre już przeszły, kolejne chcemy przeprowadzić przez ścieżkę legislacyjną jak najszybciej. Staramy się budować nowe regulacje w duchu porozumienia, solidarności społecznej. Tych uproszeń jest dużo więcej- dodał Morawiecki.

Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być krótsza archiwizacja dokumentów pracowniczych.

– Do tej pory było to 50 lat, skracamy je do 10, a w przyszłości może uda się je jeszcze bardziej ograniczyć. W niektórych państwach okres archiwizacji wynosi tylko rok- mówił Morawiecki. – Zmniejszenie biurokracji uprości życie przedsiębiorców, naszą nadzieją jest cyfryzacji digitalizacja- to nasza ogromna szansa- podkreślał Morawiecki.

Tymi zasadami Morawiecki chce zbudować pewną „przestrzeń współpracy”, przeniesienia jej na wyższy poziom. Ważne jest podniesienie zaufania pomiędzy nami a przedsiębiorcami. Zaufanie musi być obustronne. Państwo i przedsiębiorcy muszą współpracować- podsumował Premier.

„Konstytucja dla Biznesu” to pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. W założeniu ma ona pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych czy ograniczenie władzy urzędników i usprawnienie relacji pomiędzy urzędem
a firmą. Zapisy Konstytucji pozytywnie ocenia ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, organizacja zrzeszająca największych przedsiębiorców branży elektronicznej w Polsce.

– Od dawna publicznie wskazujemy na to, że polski biznes potrzebuje jasnego, sprawiedliwego i przede wszystkim stałego prawa, które będzie gwarantowało stabilność funkcjonowania każdej firmy. Konstytucja dla Biznesu przedstawiona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego rzeczywiście wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom– mówi prezes Związku, Michał Kanownik.

Według niego na uwagę zasługuje przede wszystkim propozycja dotycząca wprowadzenia zasady domniemania niewinności firmy. „Dziś właściciel firmy traktowany jest przez urzędnika przedmiotowo. Musi tłumaczyć się przed nim i udowadniać swoją niewinność, podczas, gdy sam urzędnik nie musi prowadzić postępowania dowodowego, by udowodniać winę podatnika. Przedsiębiorcy muszą zacząć być traktowani w urzędach po partnersku – twierdzi.

Jego zdaniem – w „Konstytucji dla Biznesu” – istotna jest również propozycja wprowadzenia przepisów zakazujących ponownych kontroli podatkowych „w tej samej sprawie”. Jak zauważa, ten przepis jest pierwszym krokiem do zmiany podejścia w prowadzeniu kontroli skarbowych w Polsce.

Obecnie są one częste i długie, przez co zaburzają normalne funkcjonowanie firmy. Kontrole skarbowe są niewątpliwie istotnym i potrzebnym elementem walki z oszustwami podatkowymi, niestety ich przewlekłość powoduje, że stają się one uciążliwe dla wielu uczciwych przedsiębiorców – zauważa prezes ZIPSEE. Kanownik pozytywnie także ocenia zapis z „Konstytucji dla Biznesu” dotyczący „milczącego załatwienia sprawy”. Jego zdaniem to rozwiązanie, które pozwoli przyśpieszyć procesy administracyjne i szybkie załatwianie spraw istotnych z punktu widzenia funkcjonowania firm.

Maciej Badowski AIP/fot. Marek Szwadyn

COMMENTS