HomePOLSKAŚląskie

Modernizacja lotniska w Pyrzowicach

Modernizacja lotniska w Pyrzowicach

Na lotnisku w Pyrzowicach zakończyła się I faza przebudowy starej, zamkniętej w maju 2015 roku drogi startowej w drogę kołowania. Inwestycję, wraz z dostosowaniem infrastruktury portu do II kategorii operacji lotniczych, realizuje Skanska. Wartość zadania to 40,6 mln zł brutto. Prace potrwają do stycznia 2018 roku.

– Stara nawierzchnia zamkniętej drogi startowej została wzmocniona na 75 proc. remontowanego odcinka, m.in. poprzez wykonanie nowych warstw mineralno–bitumicznych. Łączna ilość mieszanek asfaltowych, jaką wykonamy w ramach całego zadania (blisko 125 tys. m²), to około 100 tys. ton – informuje Michał Łukaszkiewicz, menadżer projektu, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Katowicach.

– Wykonaliśmy oznakowanie pionowe i poziome, powstały studnie ściekowe i nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz nowe oświetlenie nawigacyjne drogi kołowania. Aby można była realizować prace na czwartym – ostatnim fragmencie starej drogi startowej, czasowo zamknięte zostaną drogi kołowania Bravo i Lima, a samoloty będą korzystać z pozostałych dróg kołowania: Alfa, Delta, Foxtrot, Hotel i Sierra. Przewoźnicy zostali o tym fakcie poinformowani.

Ponadto każdy statek powietrzny po zakończeniu lądowania będzie prowadzony z drogi startowej na stanowisko postojowe przez samochód FOLLOW ME. – Cieszymy się, że dzięki współpracy ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na lotnisku nasze prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, nie powodując jakichkolwiek zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu Katowice Airport – podkreśla Michał Łukaszkiewicz.

– Tu wyzwaniem dla nas była praca w obrębie czynnych płaszczyzn operacyjnych lotniska, gdyż nasz plac budowy znajdował się w ścisłym centrum portu, pomiędzy czynnymi drogami kołowania, płaszczyznami postoju samolotów oraz nową drogą startową. Pomocne było wykorzystanie systemów 3D. – Za sprawą których sterowanie maszynami odbywało się pod kontrolą komputera z wczytanym trójwymiarowym modelem wykonywanych robót – informuje Piotr Mazur, kierownik budowy Skanska S.A.

– Przed rozpoczęciem prac wykonaliśmy inwentaryzację początkową przy wykorzystaniu technologii skaningu laserowego. To umożliwiło dokładne i szybkie odwzorowanie obecnych elementów infrastruktury lotniska, co było istotne ze względów technologii, jak również ze względu na usytuowanie planowanych prac w sąsiedztwie czynnych płaszczyzn ruchu lotniczego. Zastosowanie maszyn z systemem sterowania 3D przyspiesza pracę oraz zwiększa jakość wykonywanych robót.

W drugim etapie inwestycji zostaną przeprowadzone modernizacje wybranych dróg kołowania wraz z ich dostosowanie do wymogów II kategorii operacji lotniczych poprzez montaż dodatkowego oświetlenia nawigacyjnego. W ramach przedsięwzięcia w dodatkowe oświetlenie nawigacyjne zostanie wyposażona także część stanowisk postojowych.

LOTA, aip

COMMENTS